Personer förekommande på sidorna
dock MYCKET SÄLLAN uppdaterad
...
Tillbaka
Uppdaterad 14 maj, 2008

Tips: Tryck Ctrl + F så får du upp en sökruta

Jag försökte ha indexlänkar på sidan - det blev seeeegt...


A

Abraham Brodersson - ägare till bl. Torpa och en av undertecknarna av Dalaborgstraktaten 1388
Adam av Bremen - tysk krönikör som verkade i Danmark hos bl.a. biskop Adalbert 1066-1072
Albrekt av Mecklenburg - kung av Sverige 1364 - 1389
Algot Magnusson (Månsson) Sture (Tre sjöblad) - hövitsman på Öresten och Opensten
Algotssönerna
Ambjörn - urfader till Vinstorpaätten och innehavare av Vinsarp
Anders Niklisson Mussla - hövitsman på Axevalla hus 1436
Anders Ollonberg - ägare till Ribbingsberg
Anders Utter - ägde Vittene (P) 1730
Andreas Olai Rhyzelius - Biskop i Linköping, född i Od 1677
Anund Tunesson - till Fagranäs, var med om det tredje folkungaupproret 1277
Arwid Bengtsson - deltog i mordet på Erik Klipping, bodde på Hunehals
Arrhenius - Tubbetorp
Anund Jakob - kung ca 1022-1050
Arvid Knutsson Sparre - till Torpa

Tillbaka

B

Beata Bonde Oxenstierna till Lagmansholm
Beata Sparre - gift med Abraham Erikssons Leijonhufvud d.y.
Beckman, H J
- Lagmansholm
Bengt Algutsson
- hertig från Edsvära
Bengt Arvidsson - förste kända ägaren till Torpa
Bengt den gode - biskop i Skara, lät bygga Björnabro över Tidan
Bengt Persson Svenske - ägare till Kobergs slott på 1500-talet
Bengt Snivil - far till Birger Brosa
Bengt Sparre - ägare till Aranäs sent 1600-tal
Bengt Uddsson - ägare till Vinzatorp på 1400-talet
Birger Brosa - Den leende, jarl 1174-1202
Birger Magnusson - Birger Jarl
Birger Persson - till Finsta, förste lagmannen i Uppland, far till den heliga Birgitta
Birger Ulfsson - son till den heliga Birgitta, riddare av den heliga graven i Jerusalem
Birgitta Birgersdotter - Den heliga Birgitta, Europas skyddshelgon
Blanka av Namur - gift med kung Magnus ErikssonBohus 1335
Blot-Sven - hednakung
Blå
Bo Knutsson Griphufvud - hövitsman på Axevalla hus till 1441
Brita Jönsdotter (Roos av Ervalla) - gift med Måns Bryntesson till Uploo
Bo Jonsson Grip
Brigida Gille - gift med Birger Brosa i sitt tredje äktenskap
Brynolf Algotsson - biskop i Skara - uppförde Läckö och tillhörde de sk Algotssönerna
Brynolf Gerlaksson - biskop i Skara - uppförde Husabyborg
Brynte Bertilsson till Upplo - häradshövding i Bollebygds härad
Brynte Lillie - ägare till Stora Bjurum

Tillbaka

C

Carl Siggesson Rosendufva till Ribbingsberg
Carl Ormsson Gumsehufvud - hövitsman på Axevalla hus
Carl Gustav Toll - till Lagmansholm
Chatarina Bielke - bodde på Sämsholm


D

Den heliga Birgitta - levde 1303-1373, Europas skyddshelgon 1999
Didrik Slagheck - biskop i Skara, stod på Kristian II:s sida vid Stockholms blodbad

Tillbaka

E

Ebba Eriksdottter Vase - från Loholm dotter till Erik Karlsson Vase
Ebba Månsdotter Lilliehöök - Grev Ebba på Loholm
Edla Nilsdotter (flygande skäkta) - gift med Brynte Bertilsson till Uploo
Eggert Kale - innehade Edsborg ca 1400
Eggert Krummedige - hövitsman som gjorde uppror på Rumlaborg 1452
Egil Skallagrimsson - isländsk viking och skald på 900-talet
Ehrengisl av Skara - riddare som utmanades av Magnus Dysevald vid ett gästabud i Skara 1282
Ehrenpreuss, Anna Christina - till Kolbäck
Ehrenpreuss, Joachim - till Kolbäck
Elaus Wagner - präst i Algutstorp (P)
Elin Torstensdotter Oxenstierna - ägare till Torpa
Elisabeth Gyllenhorn - till Lagmansholm
Emund Gamle - hednakung, även med tillnamnet slemme
Engelbrekt Engelbrektsson
Eric Ericsson - Lagmansholm
Eric Puke - belägrade Axevalla hus under Engelbrektupproret 1436
Erich av Sachsen - förste kände borgherre på Opensten
Erik Dahlberg - stod bakom utgivandet av Suecia Antiqua et Hodierna
Erik den helige Jedvardsson - kung (1150) - 1160
Erik Hedningen - försökte bli hednakung
Erik Karlsson Vase till Loholm
Erik Kettilsson Puke - hade Edsborg
Erik Knutsson - kung 1208-1216
Erik Kuse - slottsfogde på Stockholm slott, avrättades vid Stockholms blodbad
Erik läspe och halte Eriksson - kung
Erik Magnusson - hertig Erik - Ragnhildsholmen
Erik Nipertz - riddare, ägare till Koberg slott på 1400-talet
Erik Pedersson Ribbing - till Ribbingsberg
Eskil Magnusson - lagman och äldre halvbror till Birger Jarl
Erik Segersäll - kung 970-995
Erik Stenkilsson - kämpade om kungamakten med Erik hedningen
Erik Årsäll - eventuellt samme som Kol
Erling Stenvägg - satt fången på Visingsöborgen
Essen, von, till Ulfåsa
Eufemia Magnusdotter - dotter till Magnus Eriksson och hans Blanka, gm Albrekt av Mecklenburg

Tillbaka

F

Fale Bure - riddare under tidigt 1200-tal, var med vid Älgarås och Fölene
Filip Halstensson - samregerade kung med Inge d.y.
Folke Birgersson - jarl som stupade vid slaget vid Gestilren 1210


G

Gert Snakenborg - hövitsman på Hästholmen, deltog i slaget vid Falköping 1389
Greiffenkrantz, Ann-Sofie o Ulf von - till Lagmansholm
Gripenstedt på Gräfsnäs
Gudmar Månsson Hjorthufvud - sagans Riddar Gomer
Gunilla Torbjörnsdotter - till Kolbäck
Gustaf Adolf De la Gardie - Kägleholm
Gustaf Tunesson Vingätten - ägare till Fagranäs, hövitsman på Hunehals, följde Birgitta till Rom
Gustav Eriksson Vasa - kung av Sverige, hämtade andra hustrun på Loholm och tredje på Torpa
Guthorm jarl - Birger Brosas företrädare som jarl 1171-1174

Gyllengahm, Axel - till Kolbäck
Gyllengahm, Carl Gustav - till Kolbäck
Gyllengahm, Gabriel - till Kolbäck

Gyllenhaal - till Kolbäck
Gyllenhaal, Gudmund till Ribbingsberg

Gyllensvärd till Tubbetorp
Gånge Rolf - vikingahövding som fick Normandie i början av 900-talet
Göran Knorring - till Vårgårda herrgård

Tillbaka

H

Hallor Byarsson - gav Skarabiskopen Sven Grotte Molla gård år 1439
Halsten Stenkilsson - kung 1067-1070
Hans Walrafin - hövitsman på Stynaborg
Harald Stake - riddare, ägare till Gum på 1600-talet
Hedvig von Ravesberg - maka i Torgils Knutssons andra gifte
Heine Snakenborg - till Vädersholm, flydde med sin bror Gert i slaget vid Falköping - Åsle - 1389
Hemming Gadh - biskop, avrättad av Kristian II på Raseborg (Fi)
Henrik Parow - en mecklenbursk general som stupade vid slaget vid Falköping - Åsle - 1389

Hierta, Carl - till Lagmansholm
Hierta, Elisabeth - till Kolbäck
Hierta, Jöns - till Vittene (P) 1680
Hierta, Lars Jönsson - till Vittene (P) 1700

Hogenskild Bielke - gift med Anna Sture, "kung Märta" Leijonhufvuds dotter - Loholm
Håkan röde - västgötakung ca 1070-1079
Håkon Håkonson - norsk kung 1217-1263 Ragnhildsholmen
Håkon Hålägg - norsk kung 1299-1319 Ragnhildsholmen

 

I

Inge d.y. Halstensson - kung 1110 - ca 1120
Inge d.ä. Stenkilsson - kung 1079
Ingeborg Bengtsdotter - mor till den heliga Birgitta
Ingeborg Eriksdotter - var syster till Erik Läspe och gift med Birger Jarl 1237-1241
Ingeborg Håkonsdotter - gift med hertig Erik, fick Axevalla hus i morgongåva
Ingeborg Svantepolskdotter - rövades bort av Folke Algotsson vid Klosterrovet i Vreta
Ingegärd Birgersdotter, dotter till Birger Brosa
Ingrid Ylva, Birger Jarls moder och möjlig dotter till Sune Sik

Tillbaka

J

Joar Blå - ätten Blå
Jens Grand - ärkebiskop i Lund, stödde i hemlighet Erik Klippings mördare genom upplåtelse av Hunehals
Johan Adolf Crusebjörn - till Lagmansholm
Johan Jacob Bauer - till Lagmansholm
Johan Reinhold Bauer - till Lagmansholm
Johan Sverkersson - kung 1216-1222
Johan Wahlfeldt - till Ribbingsberg
Jonas Alströmer - arrendator av Höjentorp
Jösse Jönsson - Engelbrektupproret

 

K

Karl döve - jarl 1219-1220, bror till Birger Brosa, stupade i Estland
Karle av Edsvära - lagman i Västergötland på 1100-talet
Karl Elinsson Sparre - brände borgen Näs på Visingsö 1318
Karl Knutsson Bonde - kung tre gånger - den förste kung som fört en gul och blå fana
Karl Niklisson Färla - blev huggen i ryggen vid högaltaret i Sthlms gråbrödrakyrka - Bo Jonsson
Karl Sverkersson - kung 1161-1167
Katarina Bengtsdotter - den heliga Birgittas moster, hos vilken Birgitta växte upp
Katarina Birgersdotter - dotter till Birger Brosa
Katharina Margaretha Kreitlon - till Kolbäck
Kafle, Axel - till Kolbäck
Knud Porse - dansk överlöpare, gifte sig med änkan efter hertig Erik, Ingeborg Håkonsdotter
Knut Arvidsson - ägare till Torpa
Knut Eriksson - kung 1167-1196
Knut Jonsson - Birger Magnussons drots, hos vilken den heliga Birgitta växte upp
Knut Långe Eriksson - kung 1229-1234
Kol - hednakung i Östergötland(?) tidigt 1000-tal
Kämpenfeldt - till Tubbetorp

Tillbaka

L

Lage Posse - innehade Edsborg
Lars Wahlfeldt - till Ribbingsberg

Leijonhufvud, Abraham Kristiernsson - till Ekeberg i Närke
Leijonhufvud, Birgitta - till Torpa
Leijonhufvud, Brita - en dotter till Erik Abrahamsson
Leijonhufvud, Erik Abrahamsson d.y. till Lagmansholm
Leijonhufvud, Erik Abrahamsson d.ä. till Loholm
Leijonhufvud d.y., Abraham Eriksson - friherre till Nynäs 1610
Leijonhufvud, Axel Stensson - till Gäfsnäs
Leijonhufvud, Gustaf - andre kände ägaren till Lagmansholm herrgård
Leijonhufvud, Johan Casimir - till Gräfsnäs och senare Koberg
Leijonhufvud, Margareta drottning av Sverige
Leijonhufvud Märta - "kung Märta" till Loholm , gift med Svante Sture d.y.
Leijonhufvud, Mauritz Stensson - till Gräfsnäs
Leijonhufvud, Sten Eriksson - till Loholm

Lewenhaupt, Charles Emile - till Ribbingsberg
Lewenhaupt, Gustav Adolf - till Gräfsnäs
Lewenhaupt, Gustav Mauritz - Till Gräfsnäs
Lewenhaupt, Kristina Katarina - till Gräfsnäs

Lilliehöök, Hans Månsson - till Kolbäck
Lilliehöök, Karin Hansdotter - till Vittene (R)
Lilliehöök, Peder Christoffersson - till Vittene (R)

Lilliehöök af Fårdala, Brynte Bertilsson till Uploo
Lilliehöök af Fårdala, Måns Bryntesson - till Uploo
Lilliehöök af Fårdala, Ebba Månsdotter - grev Ebba till Loholm och Uploo

Lilliehöök af Gälared och Kolbäck, Bertil Pedersson - till Kolbäck
Lilliehöök af Gälared och Kolbäck, Birger Bertilsson - till Kolbäck
Lilliehöök af Gälared och Kolbäck, Peder Kristoffersson - till Kolbäck

Lumber - Västergötlands förste lagman

Tillbaka

M

Magnus av Sachsen-Lauenburg till Wenngarn
Magnus Dysevald - riddare som utmanade Ehrengisl av Skara vid ett gästabud i Skara 1282
Magnus Gabriel De la Gardie
Magnus Gudmarsson till Loholm
Magnus Henriksson - kung 1160-1161
Magnus den starke Nilsson - sonson till Inge d.ä., fördrevs av Sverker d.ä.
Magnus Ladulås - kung (1275) -1290
Magnus Minnesköld - Birger Jarls far
Margareta Fredkulla Ingesdotter
Margrethe Valdemarsdotter - unionsdrottning av Norge, Danmark o Sverige med Finland
Margareta Leijonhufvud - drottning av Sverige, född på Loholm
Margareta Dume - gm Bo Jonsson Grip i hans andra äktenskap
Margareta Porse - gm Bo Jonsson Grip. Hon dog i barnsäng, men Bo lät ta ut fostret för att få ärva
Margareta Ulfsdotter - en ättling till lagman Eskil, gift med Gudmar Månsson till Loholm
Maria Charlotta von Plomgren - till Lagmansholm
Mats Kafle - häradshövding i Gäsene härad, hade Hallanda i förläning
Mats Kettilmundsson - hertig Eriks främste härförare
Mattias Gregersson - biskop i Strängnäs, den förste som förlorade huvudet vid Stockholms blodbad

Mentzer Adolf von - till Kolbäck
Mentzer, Carl Fredrik von - till Ribingsberg
Mentzer, Carl Liborius von - till Kolbäck

 

N

Niklas Svarte Skåning - erövrade Axevalla hus 1380

Tillbaka

O

Odd Snorresson - isländsk munk, historiker och författare, levde under 1100-talets senare del
Olav Tryggvasson - norsk kung 995-1000 som år 998 friade till Sigrid Storråda i Kungahälla
Olof Arvidsson - ägare till Torpa
Olof skötkonung - kung ca 995-1022
Othelric - tysk som bl.a. byggde Lunds domkyrka på 1130-talet, Skälvums och Kinne-Vedums kyrkor
Otto Snaps - fogde på Rumlaborg 1434
Olof Stake - landshövding, ägde Aranäs
Otto Svinhufvud - biskop, stod på Kristian II:s sida vid Stockholms blodbad 1520
OttoTorbjörnsson Fågel - brände Axevalla hus 1469
Otto Wilhelm Staël von Holstein - till Gräfsnäs

 

P

Peder Ulfsson Ros - brände Stynaborg, Amneholm, Öresten och Opensten vid Engelbrektupproret
Pehr Tham - ägare av Dagsnäs slott
Peter Veinholz - till Vittene
Petrus de Dacia - "Sveriges förste författare"

 

R

Ragnvald Jarl - en brorson till Sigrid Storråda på 1000-talet
Ragnvald Knaphövde - kung ca 1130
Rikissa Birgersdotter - en dotter till Birger Jarl
Rolf Götriksson - sagokung i Västergötland

Rosenhane, Axel - till Lagmansholm
Rosenhane, Beata - till Lagmansholm
Rosenhane, Johanna - till Lagmansholm
Rosenhane, Göran Gustaf - till Lagmansholm

Tillbaka

S

Saxo Grammaticus - dansk historieskrivare
Sigfrid Levin - till Lagmansholm
Sigtrygg Bengtsson Boberg - förste kände innehavare av en vapensköld
Sigvard Bengtsson - till Ribbingsberg
Schotte till Tubbetorp
Sigrid Storråda - gift med Erik Segersäll och danske Sven Tveskägg
Sigurd Jorsalafar - norsk kung 1103-1130 - Klosterkullen i Kungahälla
Simmingsköld - till Kolbäck
Skoglar Toste - far till Sigrid Storråda
Sofia Friberg - till LagmansholmStenbock, Erik Gustafsson - till Torpa
Snorre Sturlasson - isländsk författare

Stenbock, Gustav Olofsson - till Torpa
Stenbock, Gustav Otto - till Torpa
Stenbock, Katarina - Gustav Vasas hustru, bodde på Strömsholm

Stenkil Ragnvaldsson - kung 1060-1066
Sten Sture d.ä. - ägde Gripsholm för en tid
Stig Andersen - dansk marsk och en av de fredlösa på Hunehals
Svante Stensson Sture - gift med Märta Leijonhufvud till Loholm
Sven Bååt - trolig ägare till Fänneslunda på 1400-talet
Sverker d.y. Karlsson - kung 1196-1208
Sverker d.ä Karlsson - kung 1130-1156
Sture Landqvist - Lagmansholm
Styrbjörn Starke - son till Erik Segersälls medregent, brodern Olof

Tillbaka

T

Tham - till Kolbäck
Torbjörn Jonsson Gumsehuvud till Kolbäck
Tord Skytte - väpnare och innehavare till Edsborg från 1396
Torgils Knutsson - riksmarsk, riddare och riksråd - ägarer till Aranäs
Ture Jönsson Tre Rosor - ledare för Västgötaupproret, bodde tidvis på Sämsholm

 

U

Uggla, Adolf till Lagmansholm
Uggla, Axel till Lagmansholm
Uggla, Hedvig till Lagmansholm
Ulf Fase - jarl, efterträddes av sin kusin Birger jarl 1248
Ulf Gudmarsson - make till Den heliga Birgitta
Ulrich Fredrik Gyldenlöwe - norsk ståthållare som belägrade Bohus 1676 och 1678

Tillbaka

V

Valdemar Atterdag - dansk kung, far till unionsdrottning Margrethe, erövrade Öresten 1366
Valdemar Magnusson - hertig Erik
Vilhelm av Sabina - en påvlig legat som deltog i Skänninge möte 1248

 

W

Wilhelm von Saltzenberg (Saltzburg) - till Vittene
Wettergren till Tubbetorp

 

Å

Åke Hansson Natt och Dag

 

Ö

Öivind Bruun - Tubbetorp