Abraham Brodersson Tjurhuvud
Uppdaterad den 18 september, 2008
Tillbaka

 

n av medeltidens mer omtalade stormän var den danske Abraham Brodersson, en av dåtidens rikaste och mest mäktiga män med ett godsimperium som i huvudsak fördelade sig över Halland, Småland
och södra Västergötland, men mot slutet även i Östergötland, Södermanland, Finland, Skåne och Själland.

Abraham tillhörde en dansk frälseätt från Halland som möjligen kom ur ätten Bååd (Bååt) och som förde en tjur i vapnet. Abraham tros ha fötts i Halland ca 1350 och omtalades under sin storhetstid som den manligaste av konung Erik av Pommerns alla riddare.

I Danmark var han riksråd hos drottning Margareta och en av hennes befälhavare i striden mot kung Albrekt av Mecklenburg. Dessutom var han huvudman vid 1403 års försök att ta Gotland från Tyska orden.

Bo Jonsson Grip dött år 1386 kom Abraham Brodersson högst troligt att fungera som mellanhand mellan testamentesexekutorerna och drottning Margareta inför och under undertecknandena av Dalaborgstraktaten år 1388 som ledde fram till slaget vid Falköping året därpå, efter vilket han blev dubbad till riddare.

Läs även om slaget ur Svenska Familj-journalen 1866.

 

 

Tillbaka

Herr Abraham - en hårdnackad storman

Abraham kom att få den ena förläningen efter den andra - även i Sverige där han en tid var hövitsman på det viktiga Kalmar slott - och mot slutet innehade han åtta slott med underliggande län.

Dessa var Opensten och Öresten i Västergötland, Trollaborg och Piksborg i Småland och Lagaholm (i Laholm, byggt på 1200-talet), Varberg, Falkenberg och Kungsbacka i Halland. Han har utöver dessa även ägt andra gods, t.ex. Torpa från ca år 1400.

Största delen av dessa förläningar fick han dock mindre som ynnestbevis av drottningen utan snarare som säkerheter för personliga lån han gav till hennes olika krig - men alla medgångar och rikedomar kom att göra honom övermodig, och han var dessutom beryktad för sin sedeslöshet. Bland annat struntade han blankt i det stillestånd som danskarna under den holsteinska fejden ingått med försvararna av det belägrade Sønderborg slott. Abraham trängde sig in, och i samband härmed våldtog han en av de unga kvinnorna som uppehöll sig tillsammans med sin familj på slottet.

Det var för detta brott mot "lands- och qvinnofriden" och för sitt hänsynslösa sätt att efter eget behag konfiskera egendomar som han på direkt order av Erik av Pommern kom att dömas och avrättas på Sønderborg den 27 augusti år 1410. Dessutom, och kanske än viktigare, var detta ett gyllene tillfälle att bli av med en storman som hade fler män under vapensold än kungen själv!

"Prakten vid hans hof och mängden af tjenare var till och med större än hos konungen sjelf, och en krönikeskrivare ger vid handen, att detta äfven hos konungen väckt ovilja mot riddaren".

En anteckning i Vadstenamunkarnas dagbok (Vadstenadiariet) berättade att Abraham "var nästan den förnämste i riket, men en grym tyrann mot ädlingar, fattiga, biskopar och klerker och att han i hela sitt liv var en stor förförare av flickor".


Sönderborgs slott där Herr Abraham avrättades år 1410 - bild ur Sveriges historia 1889

 

* * *

 

Dock, i en av Rimkrönikorna skrev man om Abraham:

 

Herr Abraham den riddare månde heta,
länge skall man tocken leta,
som är så vis och så rik
till manhet
är ej hans lik

 


Härifrån Kalmar slott verkade Abraham Brodersson som hövitsman åren 1403-1405

 

 

Tillbaka

Herr Abraham och drottning Margareta

Länge fanns berättelser om ett förhållande mellan Abraham Brodersson och
drottning Margareta, men detta anser man nuförtiden ha kommit sig av ett enkelt missförstånd, och möjligt är att de båda faktiskt var släkt.

Anledningen till ryktena var att drottningen påstods ha stiftat gemensamma själamässor för sig själv och Abraham, men dessa har senare visat sig gälla enbart för honom och, såsom det i Lund skrivna instiftelsebrevet av den 26 januari 1412 visar, vara en slags ersättning för Abrahams efterskänkta fordringar.

"Vi Margrete, af Guds nåde Valdemar Dannekonges datter, bekendtgør for alle, der ser eller hører dette brev, at den ærlige mand hr. Abraham Brodersen, ridder, fordum vor trofaste tjener - Gud være hans sjæl nådig - i levende live og ved sin fulde magt med attrå til det guddommelige og salige ønskede at styrke og forøge gudstjenesten og ganske særligt i Lunds domkirke i Skåne, så at han der ville have et andet alter og en anden evig messe samt en årtid for sin sjæl ud over den messe og årtid, som han i forvejen havde i samme Lunde domkirke osv".


"Drottning Margareta lät år 1412 vid Lunds domkyrka uppföra ett kapell med altare och glasfönster, der messa skulle hållas för riddarens själ till domedag. Drottningen skänkte för detta ändamål allt sitt gods i Thuringe i Oxie härad och 100 marker lybska. Stiftelseurkunden har en öfverskrift, som visar att messorna höllos för både drottningens och riddarens själaro. Äfven i Roskild (Roskilde) hade riddaren ett altare, der messor sjöngos för hans väl. Det hviskades om ett innerligare förhållande mellan den aflidne och drottningen och en visa sjöngs öm drottningens kärlek, hvari såsom omqväde förekommer: »hela skogen är full
utaf Abram.» Härom kan man dock intet med visshet säga".

Ur Berättelse ur svenska historien 1885 - 1886

 

 

Tillbaka

Familjen

Abraham Brodersson kom år 1382 att gifta sig med Margareta Petersdotter Dudde, och tillsammans fick paret dottern Birgitta som tjugofyra år gammal gifte sig med den svenske Ture Stensson Bielke. Bröllopet stod på Opensten den 16 januari 1407. I sin tur skulle deras dotter Birgitta Turesdotter komma att gifta sig med Karl Knutsson Bonde ca 1428, men hon skulle aldrig få uppleva att maken blev kung eftersom hon dog år 1436.

Om Abrahams dotter Birgittas död skrevs följande:
"Cecilia Nilsdotter hette riddar Abrams husfru, och hans dotter Birgitta var gift med Uplandslagmannen Thure Stensson (Bielke). Hon fick en plötslig död. Hon befann sig en gång tillsammans med riddaren Lars Ulfssons dotter och en adelig jungfru från Danmark samt en bondflicka i en lada, då eld der plötsligt utbröt, och alla innebrändes med undantag af bondflickan, som undkom lågorna endast med några brännsår. Det tilldrog sig år 1415".

 

* * *

 

Rätten till arvet efter Abraham Brodersson tillerkändes Herr Ture Stensson Bielke, maken till dottern Birgitta, samt hennes efterlevande. Det kom att bli ett rejält tillskott i kassan, för efter Abrahams död fann man i hans gömmor en mängd silverföremål och andra dyrbarheter - och en halv miljon kronor!
Detta var vid den tiden en astronomisk summa, man kunde köpa en hel gård för 20 kronor...

 

Källor:
Sv. diplomatarium
Projekt Runeberg
historiska-personer.nu