Rolfs hög och Rolfskullen
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Enligt traditionen är det västgötakungen Rolf Götriksson
som fått sin sista vila i storhögen i Nolby, 22 m i diameter
nder långeliga tider har Alingsåsare benämnt den gamla kullen i
Nolby som Rolfs kulle. Det gjorde även undertecknad till för bara
några år sedan då jag till min förvåning insåg att den egentligen kallas Rolfs grav eller Rolfs hög. Rolfskullen där kung Rolf skall ha haft sitt fäste ligger i Bälinge - inte så långt ifrån från Rolfs hög, se karta nedan. Rolfs hög ligger i ett gravfält från järnåldern med 20 runda stensättningar, två storhögar och en förmodad dito.

Mitt emellan Rolfs hög och Rolfskullen ligger Kungsholmen där Stynaborg en gång låg, och strax bredvid ligger Domarberget. Man kan ju undra om det kan finnas något samband mellan Rolf och borgen Stynaborg - kanske kan en föregångare till borgen ha tillhört Rolf Götriksson? En del menar att Hool skall ha ingått i hans rike.

 

Tillbaka

Sagan om Rolf Götriksson

I den isländska sagan om Götrik och Rolf som har stark norsk och västgötsk anknytning besegrade västgötakungen Rolf Götriksson Uppsalas krigiska kungadotter Torborg, varefter Sverige hamnade under en enda kung.


Götrik hette en gång en kung av Västergötland som härstammade från Oden själv. Han begåvades med tvenne söner - Rolf och Kettil Götriksson - varav den senare kom att bli en väldig viking som fick ärva riket efter sin far.

Samtidigt levde det i Uppsala en konung Erik som till sin bedrövelse endast hade fått en dotter, Torborg, som hellre ägnade sina dagar åt att öva sig i manliga idrotter istället för kvinnlig handaslögder. Hon skulle därför komma att kallas för kung Torborg.
Av fadern fick hon gården Ulleråker nära Uppsala, där hon omgav sig med ett hov av krigiska kämpar vilka på Torborgs order såg till att samtliga friare avvisades under spott och spe.

På förslag av sin broder Kettil beslöt Rolf Götriksson efter stor tvekan att fria till Torborg, ty "det vore det förnämsta giftet i hela Norden att få Uppsalakonungens dotter till maka", sade Kettil och tillade: "Många hava litet mod i stor kropp, och det är skam, att du, som är karl, ej törs tala med kvinnofolk".
Då repade Rolf mod till sig, och tillsammans med sin fosterbroder Ingjald från Danmark samt sextio väl beväpnade män begav han sig till Ulleråker och framförde sitt ärende till Torborg.

Tillbaka

Denna satt stolt och härklädd i det kungliga högsätet. Då Rolf framställde sitt frieri rusade Torborg upp, fattade sina vapen och befallde sina män att "taga fast och binda den galningen som så försmädade konung Torborg".
Rolf spände på sig hjälmen och bad sina män gå ut, varefter han manligen värjde sig mot hovmännens hårda anfall. Han svängde svärdet så kraftigt att inte mindre än tolv av Torborgs kämpar föll för honom innan han kom ut ur salen. Till sist måste de emellertid fly för övermakten, men alla lyckades komma undan med livet i behåll.

Efter ett härnadståg i Västerhavet året därpå styrde Rolf med sina sex skepp och utvalt manskap uppåt Sverige och stannade inte förrän han kom till Uppsala. Då det nya avtalet mellan Rolf och kung Erik blivit undertecknat drog Rolf åter till Ulleråker för att än en gång fria till Torborg. "Förr skall du bliva getherde i Västergötland", skrek Torborg, "än du får någon makt med oss".
Efter en hård strid blev Torborg till sist tillfångatagen, och inte långt därefter blev hennes bröllop med Rolf firat. Även Rolf blev med tiden konung i Västergötland, hur förtäljer dock inte historien...


Det är denne Rolf och hans maka som skall ligga begravda i de båda högarna i Nolby i Alingsås. Deras slott skall ha legat på Kungsholmen vid Säveån och deras borg på en höjd som kallas Rolfskullen - se nedan.

 

(Saga - en muntlig berättelse, ofta beskrivande en släkts historia)

 

 

Tillbaka

Om Rolf

Enligt legenden var Rolf en vikingahövding med flera vikingaskepp och är omskriven i Götrik och Rolf Götrikssons saga. Han seglade eventuellt till Bretagne i Frankrike och till Skottland. Rolf menades enligt sägnen haft väldiga rikedomar, ständigt utökade efter våldsamma härjningståg. Att han seglade norrut efter att ha varit på härnadståg i Västerhavet och ändå kom till Uppsala tyder på att det bör funnits ett Upsal på västra sidan av Sverige.

Dag Stålsjö funderade över om ifall att Uppsala låg på Kinnekulle, som faktiskt många håller för troligt, och om Ulleråker låg vid Ullersundet mellan Kållandsö och fastlandet - ja då stämmer sagan till punkt och pricka!

 

Tillbaka

 

  Drottning Torborgs grav - Rolfs maka
Ett litet stycke från Rolfs hög finns drottning Torborgs grav
tillsamman med ett antal mindre gravar från järnåldern

 

 

 Minnessten över de som dog i koleraepedemien 1834
Minnessten över offren
för koleran år 1834

 

 

Tillbaka


Rolfs hög, Rolfskullen och Stynaborg - karta från 1898 Rolfs hög - tryck för att komma till sidans topp Till Stynaborg Det är här du är nu

 

 

Tillbaka

Rolfs kulle


En rejäl bergsknalle, nog 15 meter hög, belägen öster om Rolfs kulle


En kilometer väster om Bälinge kyrka låg Rolfskullen eller Rolfsborg, omtalad i sägnerna som gamle Västgötakungen Rolf Götrikssons borg.

P E Lindskog år 1816: "Slutligen må anmärkas Rolfs Kulle, som är en hög sandkulle, öfverväxt med ljung, belägen ½ mil i öster från Alingsås, utmed Ån Säfvelånga (Säveån). Längre i väster vid stranden förekomma lämningar efter grafvar och vallar; och i Nohlby-ängar, närmare Alingsås, är en kulle, kallad Rolfs graf; detta är minnesmärken efter Westgöta-konungen Rolf".

Ur Sveriges geologiska undersökning 1866: "Till Bälinge socken förlägger traditionen den gamle Westgötakonungen Rolf Götrekssons hemvist. På en hög rullstenskulle, allmänt kallad Rolfs kulle, vet sagan att berätta, det Konung Roff eller Rolf haft sitt slott, och man tycker sig ännu spåra lemningar derefter i de stenhopar, som der ligga samlade".Från en bergknalle är det en magnifik utsikt bort mot Älgaråsen i fonden - bakom trädridån
flyter Säveån stilla förbi och till höger ligger Rödene

 

Läs om det närbelägna Stynaborg på Kungsholmen


 

Rolfs hög - tryck för att komma till sidans topp Till Stynaborg Det är här du är nu