Bälinge kyrka
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Bälinge kyrka, en av Västergötlands äldre kyrkor
it till Bälinge kyrka några km nordost om Alingsås har säkerligen trupperna som var förlagda på det närbelägna Stynaborg begivit
sig för gudstjänst under 1300- och 1400-talen.

Lindskog i början av 1800-talet:
"Bälinge kyrka, är utom Stadskyrkan, den enda kyrkan i Gället (pastoratet), som har torn, hvari 2:ne klåckor hänga".

Långhusets tjocka gråstensmurar är till stor del bevarade från den äldsta stenkyrkan, uppförd under 1100-talet. Kyrkans byggnadskronologi är dåligt känd, men sannolikt härrör dess nuvarande planform från ombyggnader under 1500- och 1600-talen. Den befintliga sakristian tillfogades 1699. Kyrkan har flera medeltida träskulpturer och en dopfunt från 1150-talet.

 

Tillbaka

Bälinge socken

Bälinge har en gång varit en betydande socken. På 1400- och 1500-talen innefattades Rödene (där häradshövdingen Kristman höll ting), Hjälmared, Hulabäck, Skämningared och Lygnared, till omkring 1660 Maryd rote och till 1887 även Lygne rote vilket betyder att Bälinge en gång varit dubbelt så stort som det är idag.


Index över kyrkorna

 

 

Tillbaka

Forntid

Strax norr om Bälinge kyrka ligger Rolfskullen eller Rolfs kulle där enligt sägnen kung Rolf skall ha haft sin borg. Hans grav ligger på Nolbyåsen norr om Alingsås och på Kungsholmen där Stynaborg låg skall han haft sin gård. En del menar att Hol skall ha ingått i hans rike.

Några hundra meter söder om kyrkan finns en kvadratisk stensättning som är cirka 9 x 9 meter stor, västerut bort mot Domarberget i Tokebacka finns uppgifter om att det funnits tre stensättningar och en domarring, allesammans troligen från äldre järnåldern, nu förstörda. Uppe på Domarberget varifrån man haft en storlsagen utsikt över Säveåns dalgång finns resterna efter en domarring, en gravhög och två stensättningar.


Källor:
P E Lindskog
FMIS