Magnus Gabriel De la Gardie
Uppdaterad 14 maj, 2008
Tillbaka


1622 - 1686
agnus Gabriel De la Gardie föddes i Reval i Estland den 15
oktober 1622 där fadern Jakob De la Gardie var ståthållare och
landshövding. År 1626 flyttade Magnus Gabriel med sin mor Ebba, född Brahe och tidigare fränka till Gustaf II Adolf, till Stockholm.


Staden Reval på 1700-talet

Som trettonåring imponerade Magnus Gabriel på de lärde vid universitetet i Uppsala när han höll inträdestalet på latin. Sju år senare fortsatte han till Paris där han som tjugoåring gjorde stor entré, med världsvant sätt, fina kläder och egen vagn.

Efter hemkomsten blev han drottning Kristinas förtrogne och år 1645 överste för livgardet. Genom Kristinas förmedling ingick han trolovning med hennes kusin, pfalzgrevinnan Maria Euphrosyne, syster till den blivande kung Karl X Gustav.

Tillbaka

År 1648 deltog Magnus i krigståg i östra Europa, bland annat vid anfallet mot Prag, och utnämndes då till fältmarskalk och generalguvernör över Livland.

År 1650 är han tillbaka i Stockholm för att närvara vid drottning Kristinas kröning, där han för riksbaneret. Han skänker även en kröningsstol som består av en trästomme rikligt dekorerad med silver. Det är den så kallade Silvertronen som använts intill våra dagar vid liknande kungliga ceremonier.

De la Gardie drabbas år 1653 av Kristinas onåd, fråntages alla sina ämbeten och förvisas från hovet. Efter Kristinas tronfrånträde 1654 upphävs hans onåd och han återfår befattningarna som riksskattmästare och generalguvernör i Livland. Han leder några strider mot Ryssland men visar inga större fältherretalanger, får kritik av kung Karl X Gustav och fråntages befälet i Livland. Vid denna tid låter han bygga Mariedals slott åt sin Maria Euphrosyne.

Tillbaka

De la Gardie hade i kungens testamente utsetts till rikskansler i förmyndarregeringen för Karl XI. Karl X Gustav hade hoppats att De la Gardie skulle värna om kungahuset gentemot adeln, vilket dock inte blev fallet. De la Gardie gynnade istället adeln genom donationer av kronans gods, vilket undergrävde statens finanser och drabbade armén och flottan hårt.

Karl XI myndigförklarades 1672 och De la Gardie behöll positionen som rikets starke man. Vid danskarnas anfall 1676 tvingades kungen själv ta befälet över armén och flottan och det stod snart klart för honom i vilket uset skick försvarsmakten befann sig. Kungen skyllde detta på förmyndarregeringen och för andra gången i sitt liv föll De la Gardie i kunglig onåd och skildes från sina ämbeten. Vid den förmyndarräfst som genomfördes dömdes han att betala 350.000 riksdaler till kronan.

Karl XI:s reduktion, det vill säga indragningen av adelns gods och gårdar som tidigare tillhört kronan, drabbade i hög grad De la Gardie. Av de över 1.000 gårdar och 10 slott han hade återstod bara Wenngarn i Uppland och Höjentorp i Västergötland. Läckö slott lämnade han ifrån sig 1681.

Magnus Gabriel drog sig i bitterhet undan till Wenngarn och dog där den 26 april 1686 för att sedan bli gravsatt i Varnhems klosterkyrka. Hans maka Maria Euphrosyne bosatte sig på Höjentorp och dog där ett år senare. Makarna hade elva barn av vilka endast tre blev giftasvuxna; sonen Gustav Adolf och döttrarna Hedvig och Charlotta vilka alla dog barnlösa.

Se också Mariedal och Ölanda i Västergötland och Kägleholm i Närke som också ägdes av Magnus Gabriel.

 

Tillbaka

Jakob De la Gardie


Jakob De la Gardie

Jakob Pontusson De la Gardie föddes i Reval (Tallin) år 1583. Han växte upp hos mormodern i det svenska länet Finland, och redan vid 18 års ålder var han överste. Han intog bl.a. både Moskva och Novgorod. År 1618 hade han gift sig med Ebba Brahe med vilken han hade 14 barn.

 

Tillbaka


Grevinnan Ebba Brahe,
Magnus Gabriel De la Gardies mor

 

Källor:
Historiska-personer.nu