Sämsholm och N:a Säm kyrkoruin
Uppdaterad 19 maj, 2008
Tillbaka

Sämsholm


Sämsholm har sina anor i medeltiden
ämsholm ligger vackert beläget vid Sämsjön mellan Hov och Od öster om Herrljunga i Gäsene härad. Bland ägare till Sämsholm genom
tiderna kan nämnas riddaren och riksrådet Tord Bonde Filipsson Bååt som år 1458 skrev sig till Säms (Sämsholm), en nära släkting till kung Karl Knutsson Bonde. Tord var först gift med Bengta Jönsdotter Svarte Skåning och därpå med Katarina Tre Rosor, död efter 1490 - "Tord Bonde Philpusson riddere och frw Karin på Sæm" (1471).

Senare ägare har varit bröderna Erik och Ture Jönsson Tre Rosor som stod som ägare under 1500-talet. Erik var väpnare och riksråd medan Ture är mest känd för att vara en av huvudaktörerna vid upprorsförsöket mot Gustav Vasa år 1528, det s.k. Västgötabullret. Han var också lagman över Västergötland.
Under 1600-talet bodde Chatarina Bielke på Sämsholm.

 

Vapen för ätterna Bååt, Tre rosor och Bielke

 

Sämsholm har en egen hemsida

Södra Säm ligger vid Sämsjöns östra strand, en dryg mil söder om Ulricehamn utmed redvägen

 

Tillbaka

Norra Säms kyrkoruin


Säm kyrka från 1200-talet, lämnad åt sitt öde 1843

I ett brev utfärdat här i Säms kyrka i juli år 1476 meddelade den halländske väpnaren Peter Jönisson i Fyllinge att han sålde sin gård Stræte till till herr Tord Bonde Philpusson, riddare.

På en sockenstämma i Skölvene år 1828 beskrevs Norra Säm och Skölvene medeltidskyrkor på följande sätt: "Och kan man utan rysning betrakta dessa hegedomar in- och utvändigt och ej finna, att visserligen ingen sämre moderkyrka letas upp varken i Skaraborgs eller Älvsborgs län?". Varpå Skölvene kyrka revs och en ny byggdes på dess plats, invigd år 1843.

På bilden ovan kan man nere till höger ana en stor gravhäll med inskriptionen: "Denna graf har Friherrinnan och Överstinnan Johanna Margareta von Köhler född Erenstrahl låtit förfärdiga åt sig och sina efterkommande 1762".Säm kyrka är ett lysande exempel på hur fönstren var placerade på 1100-talet...
Troligen fanns några små fönster placerade på sydsidan, högt upp på väggen.

 

Tillbaka

 

Denna nattvardskalk skänktes på 1660-talet av Katarina Bielke på Sämsholm till Säm kyrka.
Kalken förvaras idag i Skölvene nya kyrka.

Kyrkans predikstol kom att hamna i Hov kyrka.

Källor:
SD