Kinne-Vedums kyrka
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Kyrkan i Kinne-Vedum med sin runda absid
yrkan i Kinne-Vedum några km norr om Götene uppfördes i romansk rundbågestil under dentidigare delen av 1100-talet medan dess
västtorn tros ha tillkommit under århundradets slut. Byggmästare menas den kände Othelric ha varit, samme man som byggde Skälvums kyrka. Stenarna som kyrkan byggts av är av samma typ som de i Skälvum - sandstenskvadrar, dvs rätvinkliga stenar. Kyrkan tillhör de bäst bevarade av 1100-talskyrkorna i Kinnekulleområdet.

Från den medeltida kyrkan återstår murar och valv, ett absidfönster, en tornglugg i väster, en nockåsbjälke och altaret. Kyrkans dopfunt är från 1100-talets senare del, här finns också en madonnabild från 1200-talet och ett krucifix från 1400-talet. På kyrkogården finns flera stavkorsstenar och liljestenar.

År 1885 döptes kyrkan om till Kinne-Vedum för att inte förväxlas med Vedum söder om Vara.

 

Tillbaka

Drakslingor och runor

Liksom i många andra kyrkor har det här i Kinne-Vedum påträffats lämningar som tros ha tillhört en äldre stavkyrka eller rentav ett hednatempel. Stockar i långhus och kor har daterats till åren 1186-1188 varav en del bär spår efter reliefformade drakslingor.

En relikgömma lär vara belägen mitt i kyrkan. I korets norra vägg finns en liten runinskrift som ristats i våt puts någon gång under medeltiden:

Nedanför kyrkan flyter Svartån fram, en gång betydligt större än idag. Dess vatten letar sig ner till Vänern, då under namnet Sjöråsån, med utlopp där som man tror att Forsholms slott skall ha legat.Kinne-Vedums kyrka - byggd på ett hednatempel?


Tillbaka

 


Ena sidan av två ihopcementerade liljestenar på kyrkogården
vilka flankeras av två gravhällar

 

Källor:
Runinskriften - FMIS
Bebyggelseregistret

 

Index över kyrkorna