Vittene vid Hol
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


I Vittene ligger drottning Disas grav, en kvinna som ingen vet vem hon var.
Bakom ladugården, belägen i centrum av bilden, ligger Hols stora gravfält.

em det var som en gång fick komma till sin sista vila i den
numera raserade hällkistan i Vittene vet man ingenting om. Kistan är belägen strax väster om Hol mellan Alingsås och Vårgårda och kallas
för Drottning Disas grav. Hällkistan är åtta meter lång och drygt två meter bred - en skylt visar vägen.
Det finns en sägen som berättar om en drottning Disa som var en kvinnlig fruktbarhets-, skydds- och dödsgudomlighet ända från från asagudarnas tid.

I Göteve finns en Disakälla vilken enligt sägnen sprang upp då man bar drottningens lik och ställde ner kistan för att vila - kan det vara samma drottning Disa som menas, tro?Drottning Disas raserade hällkista

 

Läs också om Vittene söder om Hunneberg där man gjort ett guldfynd

 

 

Tillbaka

Vittene säteri


Mitt i bild men nu dold av träden har Vittene gård legat här i mer än 600 år


Vittene Säteri norr om Alingsås omnämnes i skrift första gången år 1389.
År 1413 skrevs det som Huittænne i Lenna sokn.

År 1546 omfattades säteriet av tre gårdar och senare tillkom än fler.
År 1640 hette ägaren Wilhelm von Saltzenberg (Saltzburg), överste vid Wästgöta regemente, gift med Karin Hansdotter Lilliehöök, dotter till Hans Göransson på Kolbäck.

År 1660 omtalas det som Peder Christoffersson Lilliehööks gods, troligen en kusin till Karin Lilliehöök. Peder ägde också Kolbäck fram till sin död 1666.

Nästa notering är 1680 då Jöns Hierta var ägare, 1685 och 1700 noterades Lars Jönsson Hierta, 1715 överste Peter Veinholz, 1730 hans måg major Anders Utter, 1745 friherren och generalmajoren Göran Gustaf Rosenhane till Lagmansholm, 1810 och 1830 kapten P. Hofflander och senare häradsdomare Anders Andersson.

Säteriet skiftades 1861 och delades då upp i ett flertal gårdar.