Götlunda kyrka
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Götlunda 1100-talskyrka, återuppförd och förstorad efter en brand år 1670
ågra mil norr om Skövde ligger Götlunda 1100-talskyrka i ett historiskt mycket intressant område. Alldeles i väster ligger Flistad
med kung Ranes hög, i nordväst tronar Askeberga och i norr ligger Vad som en gång var centrum för Vads bo.

Tillbaka

Kyrkan som ligger mitt i byn har i sin västra del ännu kvar sina medeltida murar. Vid en renovering gjord 1987 fann man två överstycken till torngluggar i sakristians vägg. Dopfunten uppges vara från 1100-talet.
Kyrkans tidigare södra kyrkdörr från 1100-talet finns idag på Västergötlands museum. Det är en rikt dekorerad ekdörr vilken är försedd med smidda järnbeslag, runinskrift och har ett alnmått hängande i en ring.

Runinskriften lyder:


Anund. Jungfrun är min ro.

Evigt övervinner hon min sotdöd.

Anund var mästare härpå.

 


Parti av dörren i Götlunda med Anunds runor

 

Tillbaka

 


En av två liljestenar vilka flankerar dagens ingång

 

Index över kyrkorna

Källor:
Kyrkorna i Götlunda pastorat

 

Tillbaka

Vallby - Vg 7


Runorna var vid besöket nästan omöjliga att se, men med blixt och sedan lite
digital behandling så framträdde de, om än motvillgt...


Grim reste stenen efter Halvdan, sin frände

(Frände betyder släkting)

Den 1,8 meter höga runstenen i Vallby står rest alldeles intill den gamla vägen mellan Götlunda och Väring, och dessutom nära och norr om Grebybäcken som här byter namn till Skeppsbrobäcken.

Alldeles intill ligger gravfältet Jämmerkullen som består av 15 högar, 50 runda stensättningar, en domarring och ner mot bäcken vad som kan vara två skeppssättningar(!), 10-14 meter långa.

Skeppsbrobäcken flyter ut i Tidan i Vad på sin resa ner mot sjön Östen som förr hette Odens sjö. Därifrån flyter Tidan vidare för att slutligen rinna ut i Vänern vid Mariestad, se en karta från Tidans norra lopp med länkar till de runstenar som finns där.

 

Karta över Kinneviksområdet

 

Källor:
FMIS
Skylt på platsen