Ullene Åsaka
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Ruinen efter Ullene kyrka - var den byggd på en gammal gravhög, tro...?
llene Åsaka ligger beläget i Vilske härad, mellan offerplatsen Finnestorp och Odens kulle vid Odensberg och väster om Falköping.
Själva platsen Åsaka ligger ca 2,5 km söder om Ullene kyrka, och väster därom ligger Horsholmen - hästholmen - där det finns ett gravfält med bl.a. tre märkliga kvadratiska stenkretsar.

Namnet Ullene kan mycket väl komma av den gamle vanerguden Ull som skall ha bott i Ydalir. Åtminstone förr menade man att Ullene betydde Ullers mark. Vid en vägkorsning på Ullene hed ett par hundra meter söder om kyrkan har det funnits en urgammal marknadsplats där idag ett av Bysons stenmonument skall stå rest.

Ullene Åsaka skrevs år 1449 som Asakom medan Ullene på 1800-talet allmänt kallades för Ulla. På Västergötlands museum i Skara står ett senmedeltida skåp från Ullene kyrka vilket bär en runiskrift - ullir.

 

Tillbaka

Den gamla kyrkan

Den gamla kyrkan som kan förmodas vara från 1100-talet var sjutton meter lång, åtta meter bred och hade ett rakslutet kor. Kyrkogården var rund, ca 50 meter i diameter - kanske att kyrkan stod på en gammal gravhög, så som Forsby kyrka gör?

Ullene kyrka var byggd av såväl huggen som ohuggen gråsten, och taket var täckt med spån. Den enda ingången var genom ett mindre vapenhus på den södra sidan, nära västra gaveln. Sakristia saknades. En trång, rund valvbåge av sten skilde den korta och smala kyrkan från ett litet och ännu smalare kor, troligen liknande valvbågen i Horla kyrka. Altarbordet var murat av gråsten och brädfodrat, altardisken var trång och målad i röda och blå färger (skranket).


Minnessten vid ruinen:

HÄR INVID STOD
ULLENE KYRKA
TILL ÅR 1847

Den nya kyrkan uppfördes strax norr om den gamla under åren 1847-48.

Läs mer om kyrkan på sidan Kyrka och Prester inom V Kleva pastorat


I väster låg den lilla Ballstorps kyrka där det finns en thegnsten, i nordost Vilske-Kleva kyrka, i sydost Gökhems kyrka och i söder Sörby kyrka.Till index för kyrkorna

Karta över Falköpingsområdet


Andra Åsaka:

Kållands Åsaka | Barne Åsaka | Skånings Åsaka | Vartofta Åsaka | Väne Åsaka

 

Tillbaka