Humla
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Humla kyrka från 1889, byggd på platsen för en kyrka från 1100-talet

umla kyrka ligger högt belägen uppe på en kulle väster om Ätran i Redvägs härad, mellan Åsarp och Dalum söder om Falköping. Dagens kyrka som invigdes år 1889 byggdes på grund av kyrkogårdens ringa
bredd i nord-sydlig riktning istället för väst-östlig som annars är det normala.

P E Lindskog skrev i början av 1800-talet att "Humla kyrka är liten, men vacker; dess 2:ne klåckor hänga i stapel". Då den gamla 1100-talskyrkan sedan revs på 1880-talet påträffades en religkgömma i altaret, innehållande en liten relikask av bly som i sin tur visade sig innehålla en benbit. Man fann också ett skifferbryne, en pryl av brons och ett flertal mynt som var slagna för bl.a. kung Magnus Eriksson och den senare ärkebiskopen i norska Nidaros under åren 1474-1510, Gaute Ivarsson. Endast ett mindre antal av dessa mynt från Humla finns bevarade.

Dopfunten uppges vara från 1100-talet medan i vart fall en av klockorna är från 1200-talet och har en inskription som tolkats vara "agla" vilket spegelvänt står upprepat fyra gånger. Agla är ett hebreiskt formelord som bland annat använts på amuletter och talismaner.En enklare variant av
Gaute Ivarssons mynt

 

År 1407 bytte väpnaren Nils Guttormsson bort en gård här i Humblom. År 1415 skrev man platsen som Hombla.

 

 

Tillbaka

Runstenen i Humla


Runsten Vg 177


Kåte reste (denna) sten ...,
Gnägges(?) dotter (syster?)


Runstenen som bara är en del av den ursprungliga stenen återfanns i den gamla kyrkans grund då denna revs på 1880-talet, övriga delar finns troligen någonstans i den nya kyrkan. Varför man översatt runornas kati till Kåte kan man ju undra, kan det inte helt enkelt betyda katig - kaxig...? Namn fick man ju ofta efter sin egenskap. Väschöten uttalar detta ord precis som det står - kati.


En trött gammal gravsten som står och tittar ner från kyrkogården


Norrut ligger Kölaby


Källor:
RAÄ