Några runstenar
Uppdaterad den 14 maj, 2008
TillbakaTillbaka

Vg 179 i Trädet, Kölaby


Runsten Vg 179 från Kölaby

Styr, Tjodulvs son, reste denna sten efter Övind,
sin broder, en mycket dugande ung man
(dreng)

I Kölaby finns ytterligare två runstenar, Vg 178 i Kölaby kyrkas vapenhus:
Agmund reste denna sten efter Åsbjörn, sin frände, och Åsa(?) efter sin make, och denne var son till Kolben. Han dog i Grekland.

 

På kyrkogården ligger Vg 180:


Vg 180 - att det skall vara så svårt att få runorna ifyllda...


Kårtoke satte (denna) sten … Han blev … Funnen högg.

 


En elvastenars domarring i TrädetI söder ligger Humla och i norr Åsarp

 


 

Tillbaka

Vg 175 vid Silarps bro

Räv och Västen reste denna
sten efter Torsten, sin Fader

Stenen står ca 50 m från Silarps bro där Silebäcken korsar väg 46 SV om Dalum. Då den gamla bron höll på att rasa år 1895 fann man vid reparationsarbetet enligt uppgift två stenar "fulkomligt hela och fulla med runor i cirkelram", men dessa nedlades båda i bron igen. Då man tre år senare skulle plocka fram dem återfann man endast en sten. Denna står nu invid ett fornlämningsområde med ett antal gravar, se bild nedan.

 


Usikt från stenen vid Silarps bro över ett vikingatida gravfält med bl.a. elva rösen