Norra Härene
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Norra Härene kyrka - i förgrunden ligger nio liljestenar på rad!
orra Härene kyrka söder om Lidköping byggdes troligen mot slutet av 1100-talet och bär eller bar namnet Sofia Magdalena Kyrka.
Bevarade 1100-talsmurar finns bland annat i långhusets sydvägg och (troligen) under senmedeltiden förlängdes kyrkan ca tre meter mot öster samtidigt som den fick en sakristia i norr och taket välvdes. Det finns även murrester som hänförs till den sena medeltiden.
Åren 1735-36 förlängdes kyrkan betydligt med ett tresidigt kor i öster i samband med en sammanslagning med Skofteby annexförsamling. Någon gång på 1770-talet byggdes kyrkan om till dagens utseende, taket var då delvis spåntäckt. Namnet Härene skrevs år 1386 som Hærine.

Tillbaka

 


Före ombyggnaden på 1700-talet prydde de grå partierna det Soopska gravkoret,
ovan kyrkporten sitter en kanonkula, ett minne efter danskarnas besök på 1600-talet


Lindskog
skrev i början av 1800-talet att "År 1611, då Danskarne voro infallne i Westergötland, var denna ort och Lidköping Stad i mycken fara. Men då varande Kyrkoherde i Härened, Herr Olof, som ärhållit kunskap om fiendens antågande, lät uptända åtskilliga eldar i skogen på den väg fienden skulle marschera fram, och utställde en hop folk, som gingo och bullrade med trummor i skogen natt och dag, hvaraf fiendtlige krigsmagten, som ämnade sig till Lidköping, blef förskräckt, och drog sig tillbaka till sitt öfriga följe vid Skara, hvilket ock då afbrändes".

Strax söder om kyrkan och på andra sidan Prinsabäcken ligger Bossgården. Boss- eller Bosgårdar kan ha varit en motsvarighet till husabyarna och har i så fall tillhört kungen.

Gården Skofteby, Skoptaby, alldeles invid Lidan några km väster om Norra Härene var fram till 1372 en sätesgård tillhörig Torkel Erengislesson och anges ha varit befäst. Exakt var gården legat vet man inte då inga lämningar finns kvar. Skofteby var då en egen socken. I Skofteby skall det ha stått ett stort slag under vikingatiden.

 

Tillbaka

Några hundra meter mot norr, alldeles invid vägen mot Lidköping, står en osedvanligt gammal tall om vilken berättas att kyrkoherden (herr Olof...?) klättrade upp i för att spana efter dansken men ramlade ner och fördärvade sig. Stammen lär vara hela 3,5 meter i omkrets i brösthöjd och kronan 17 meter i diameter.

 

Tillbaka

 


Gavelsten till en Eskilstunakista, funnen 1966

 

 

Tillbaka

Liljestenarna

Märkligt är att av de för Västergötland
så karakteristiska liljestenarna återfinns
ett dussintal i och invid kyrkan.

 


En felvänd liljesten och en felvänd stavkorshäll flankerar sydporten

 

Tillbaka

 


En av många liljestenar vid Norra Härene kyrka,
denna en ganska ovanlig dubbelsten

 

I nordväst ligger Hovby kyrka och i öster Lindärva medan Norra Härenes namnesocken Södra Härene ligger strax norr om Vårgårda.


Index över kyrkorna

Källor:
Ordinis Helenium
P E Lindskog


s