Lindärva kyrka
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Lindärva vackra 1100-talskyrka
ågon mil sydost om Lidköping ligger Lindärva vackra kyrka,
troligen uppförd mot slutet av 1100-talet. Tornet tros ha tillkommet
strax efter kyrkans uppförande och kyrkan har i stort sett kvar sin ursprungliga planlösning. Sakristian är betydligt senare men ersatte då en föregångare av trä. På 1400-talet välvde man innertaket.

Tre medeltida skulpturer, en järnbeslagen dörr och en stavkorshäll i korgolvet finns bevarade sedan medeltiden och i fasaden finns spår av de ursprungliga portalerna. Även altaret är medeltida och har troligen kvar sin ursprungliga placering.

År 1402 omnämndes socknen som Linnærfwe sokn i Skanughzheradhe.Ett gravkors invid tornet

 

Några kilometer öster om Lindärva ligger det stolta gravfältet Brakelund och i väst Norra Härene kyrka från 1100-talet.


Index över kyrkorna


Karta över området

Källa:
RAÄ


s