Södra Härene kyrkoruin
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Det är något speciellt med att besöka kyrkoruinen i Södra Härene
vilken ser ut att kunna vara byggd på en stor gravhög
en vackra kyrkoruinen i Södra Härene har troligen anor tillbaks så långt som till 1100-talet och ser dessutom ut att kunna vara byggd
på en stor gravhög. Kyrkan kom att tjäna som samlingsplats för bygdens invånare i mer än 400 år, ända tills danska soldater under Kristian IV:s räder in i Västergötland (Kalmarkriget) brände ner den år 1612.

Kristian skröt med att han bränt över 3.000 gårdar på sin väg mellan den då danska Bohus fästning och Skara året tidigare. Hur många svenska gårdar Gusav II Adolf brände ner är inte känt, men hela 24 kyrksocknar totalförstördes av den svenske kungen...

TillbakaKristian IV

Gustav II Adolf

 

 

Tillbaka

Kyrkan återuppförd


S:a Härene kyrka som den såg ut 1893 - foto: S Welin


Då lugnet åter infunnit sig i landet efter freden i Knäred 1613 byggdes en ny och större kyrka upp på samma plats som den tidigare. Denna nya kyrka kom att användas under ytterligare nästan 300 år innan blixten slog ner i den vid ett åskväder 1905 varvid den brann och därefter kom att lämnas åt sitt öde.

 

Tillbaka

Den gamla kyrkporten i Södra Härene

Den gamla kyrkans märkligt smyckade ekport som idag förvaras i Härenes nya kyrka klarade sig från branden 1905 eftersom den av någon anledning inte hängde på sin plats då elden härjade. Att träet är av avsevärd ålder kan man se för att det tydligt framgår var det tidigare suttit ännu fler ornamenteringar, där är träet upphöjd i relief. Detta syns längst ner på bilden där några bitar saknas - oskyddade områden har gröpts bort av sol, väder och vind.

Trots betydande ålder på träet är det ändå inte den första dörr som utsmyckningen sitter på, bakom flera av järnens fästhål syns bakomliggande trä utan hål efter några fästnitar.

Spekulationsvis brann porten då danskarna tände eld på kyrkan år 1612 varefter man sedan återanvände järnet till den nya dörren. Den som då placerade ut de kvarvarande bitarna verkar inte haft något större sinne för vare sig estetik eller snits eftersom de hamnat lite hur som helst, här och var t.o.m. överlappande varandra utan synbar anledning. De stora, runda

Den märkligt smyckade porten till Härene
gamla kyrka såg förr helt annorlunda ut
cirklarna är t.ex. åstadkomna av svängda järn som har radier som alls inte överensstämmer med varandra. Enligt traditionen var dörren annars gjord av kringvandrande munkar.

En dörr som pga av järnets utformning i viss mån påminner om Härenes dörr är den som suttit på Värsås gamla kyrka, daterad till 1200-talet och tillverkad av smeden Asmund. Han har även tillverkat porten till Väversunda kyrka i Östergötland - se dörrarna här.

 

 

Tillbaka

Några bilder från kyrkoruinen

 

 


Ruinen stoltserar med en vacker stigport ner mot Nossans vatten. Innan Nossans vattennivå
sänktes med hela två meter på 1800-talet var det vanligt att man tog båten till kyrkan.

 

 


Vy genom stigporten ner mot Nossan och bort mot Lundskullen

 

Tillbaka

 


Hela kyrkogården andas ett slags vårdat förfall

 

 


Kyrkans kombinerade redskapsbod och bårhus, byggd av kraftiga ekbräder

 

Tillbaka

 


Interiörbild med stenaltare

 

 

Den nya kyrkan

Tillbaka


Dagens kyrka, en av Västergötlands yngsta, byggd åren 1909-10. En intressant
detalj med kyrkan är att den är byggd med tornet mot söder till skillnad
mot de flesta andra kyrkor som vänder tornet mot väster

 

Norra Härene kyrka är belägen
strax söder om Lidköping.


Index över kyrkorna