Hovby kyrka
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Hovby kyrka

ovby kyrka ligger ute på den flacka Varaslätten och har sitt ursprung i medeltiden med dopfunt från 1100-talet. Här finns också en järnbeklädd port som är medeltida liksom delar av muren i den
västra långhusgaveln.
Kyrkan ombyggdes helt, troligen under 1700-talets första hälft och delvis med äldre stenmaterial som skall ha kommit från. De nuvarande fönsteröppningar upptogs troligen vid 1800-talets slut. Tornet tillkom på 1830-talet. Det berättas att marken på 1600-talet var såpass sank att man inte kunde använda kyrkogården för begravningar. Kyrkan anses ha haft en föregångare byggd av trä.

År 1967 hittades ett gravkors som anses vara från mitten av 1100-talet, troligen tillhörig någon storman som levt i Hovby.

P E Lindskog skrev att det vid Skofteby säteri funnits en kyrka med samma namn, Hofby, som blivit raserad år 1783.

Tillbaka

 


Denna gravsten som finns invid tornet
tros vara från mitten av 1100-talet

 

Tillbaka

 


Den medeltida kyrkporten
sitter idag i sakristian

 

Några kilometer öster om Hovby ligger Norra Härene och i väster hittar man Kållands Åsaka.


Index över kyrkorna

Karta över området

Källa:
Maria Trejner
RAÄ


s