Västra Gerums kyrka
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Den vackra Västra Gerums kyrka har en runsten inmurad i tornet
yrkan i Västra Gerum i Kålltorp sydväst om Skara och söder om Synnerby är tillkommen under 1100-talet. I dess kyrktorn finns en
runhäll inmurad, en gång ristad för att hedra en kvinna vid namn Öda. Möjligt är att det är den väsgötske lagmannen Alli som var den tredje lagmannen efter Lumber som har låtit rista runorna.

Alli var, förtäljer historien, en sällsynt illa ansedd lagman som gärna tog mutor och "vrängde lag", något som kom att ge honom namnet Kring-Alle.

I västgötalagens lagmanslängd omnämns Lincornæ Wallum, Ekornavallen, där lagman Alli under Erik Segersälls tid "taldi Lagh a Lintornå vallu" (Lindskog).

 

Tillbaka

Lagmanshustrun Ödas gravhäll?


Runsten Vg 75, där den röda färgen ifyllts digitalt

Alli lade denna sten efter Öda (Auða) sin hustru ... mycket god

 

 

Tillbaka

En ännu märkligare sten...


I kyrkans sydöstra hörn finns denna text bevarad

 

Lindskog: I Gerums sudöstra Kyrkomurs hörn finnes följande run-inskription på en afstött sten:


- - - Hartha guthanli lag thi stin thansi iftir uthe kr - - -


En tolkning av texten efterlyses

( Mycket god lag ... .... ...... ..... ..... .. )

 

 


Gravstenar för släkterna Kuylenstierna och Hamilton omedelbart öster om kyrkan

 

 


Kyrkan i fasadbelysning - Valborg 2007

 

Östra Gerums kyrka ligger öster om Falköping.

 

Index över kyrkorna

Karta över området

 

Källor:
Försök till en korrt beskrifning om Skara stift av P E Lindskog