Vad brevet gällde:

Skara den 14 feb 1326

Svenska rådet ingår på kung Magnus vägnar överenskommelse och förlikning med kungens moder hertiginnan Ingeborg och hennes anhängare, Knut Porse undantagen, på uppgivna villkor:

 • 1) Hertiginnan återställer slottet Nyhuset (Axevalla) med Värmland och 5 härad i Västergötland, som hon av hertig Erik fått i morgongåva, och erhåller i stället Dåvö med underlydande härad, städer m.m. med samma rätt som avlidna drottning Helwig innehaft dem.
 • 2) Hennes rättighet att uppbära och använda inkomsterna därav bestämmes.
 • 3) Om hon ingår äktenskap skall morgongåvan återlösas, men om hon dör barnlös tillfaller summan svenska kronan.
 • 4) När hon dör skall Sverige fullgöra hennes testamentariska donationer, på vissa villkor.
 • 5) Slottet Hunehals skall inom den 1/5 lämnas åt svenske kungens ombud.
 • 6) Hertiginnan erhåller 3 000 mark lödig till sina skulders betalande.
 • 7) De som tjänat hertiginnan behåller sina gods i Sverige och får tjäna vem de vill.
 • 8) De förlikningsdokument som år 1323 uppgjordes i Skara återställs ömsesidigt.
 • 9) Knut Porse skall lämna Sverige och inte utan kungens och rådets gemensamma bifall återkomma.
 • 10) Han och hans tjänare får likväl fritt besitta sina inom Sverige belägna gods om de ej lagligen förverkas.
 • 11) Hans och hertiginnans tjänares förgripelser mot kung Magnus tillgives, men ej hans tilltag mot kung Christoffer i Danmark m.fl.
 

Originalet skrivet på latin