Trelleborg
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Trelleborgen i Trelleborg, uppförd under kung Harald Blåtand på 980-talet

nder 980-talet uppfördes under Harald Blåtands tid en ringborg av trä inte långt från stranden i sydvästra Skåne. Borgens innerdiameter var ca 125 m och försedd med fyra portar. Några lämningar efter
byggnader från vikingatid har man dock inte lyckats finna innanför palissaden, vilket är märkligt, däremot har här stått ett hus tillkommet under 1300-talet.

Därmed måste hallbyggnaderna och de nödvändiga verkstäderna legat utanför själva borgen, kanske i norr där man funnit ett tiotal gårdar och ett trettiotal hus vid ett vidsträckt gravfält, stort som sju fotbollsplaner, vilket varit i bruk från 300-talet och ännu användes då trelleborgen byggdes. Ett av de påträffade husen var närmare 40 meter långt och 8,5 meter brett. Det var således vid en sedan länge fungerande by som "Blåtands borg" uppfördes.

 

Tillbaka

Ringborgen


Borgens västra port

Trelleborgen har varit omgiven av en vallgrav som varit ca två m djup och fyra meter bred vilken fungerat både som våt- och torrgrav beroende på årstid och väder. Graven har sedan stått i förbindelse med en lagun i väster dit man med mindre båtar lär ha kunnat segla in till från havet.

Den norra av de fyra infarterna anses ha varit huvudport. Det var den man mötte då man kom på vägen från den ungefär samtidigt anlagda staden Lund och dess förmodade föregångare Uppåkra som låg strax söder därom. Denna gata använd f.ö. än idag!


Ett invändigt porthus, byggt på samma sätt som våra tidiga stavkyrkor

Trelleborgen var naturligtvis den som gav platsen dess namn, påträffad i samband med nybyggnation år 1988. Idag har man byggt upp en dryg fjärdedel av träpalissaden så som man antar att den skulle ha kunnat sett ut.

Staden Trelleborg anses ha sina rötter i 1200-talet då här fanns både kyrka och franciskanerkloster, grundat år 1267. Vid den tiden var Hansan redan en betydande maktfaktor i staden. Senare, år 1344, var kung Magnus Eriksson i Trelleborg varvid han i ett brev beviljade Hansan fri färd på Neva på rutten till och från Novgorod, platsen som vikingarna kallade för Holmgård.

 

 

Tillbaka

Trälarnas borg...?

År 1285 skrivs namnet som træleborg. Under senare år har man "slagit fast" att trelleborg betyder en borg som är uppbyggd med snedsträvor, detta istället för tidigare förslag om att namnet kommit av att det varit en borg där härtagna slavar hölls inlåsta i väntan på försäljning eller vidare transport. Det senare resonemanget kan dock avfärdas bara genom det faktum att det funnits en vallgrav runt ringborgen.

En härtagen slav var annars någon som blivit tillfångatagen under ett härtåg eller liknande, en företeelse som tros ha förekommit en bra bit in i medeltiden som under Torgils Knutssons svenska korståg till Finland och Baltikum år 1293. Slavar var ett gott krigsbyte, antingen man använde dem till att utkräva lösensummor, använde dem själv eller sålde dem med god förtjänst.

I Borgeby någon mil nordväst om Lund har en annan trelleborg påträffats.

 

 

Tillbaka

Slagelse på Själland


Trelleborgen i Slagelse i Danmark som man funderar över huruvida den kan ha haft funktionen av ett träningsläger för ledungen under vikingatiden eller en fogdeborg

Ringborgen i Slagelse var ca 136 m i inre diameter och ca 150 m utvändigt. Här inne har det stått 16 långhus, fyra i varje kvarter. Borgen var belägen ute på en halvö som bildades av två åar, dessutom byggd ute i en sankmark. Långhusen har varit uppemot 30 meter långa.

Ungefär så här har Slagelse sett ut, det har även stått
några mindre byggnader sävål invändigt som på utsidanEtt rekonstruerat långhus i Slagelse

 

Tillbaka

Trelleborgar

De kända trelleborgarna är (innerdiametrar):
Trelleborg (125 m), Slagelse (136 m), Borgeby (150 m), jätten Aggersborg norr om Limfjorden som hade en innerdiameter om hela 240 m och ytterdiameter om 288 m, Fyrkat vid Hobro (120 m) och Nonnebakken i Odense (120 m).

 

Se en karta över Danmark


Källor:
Foteviken
Bildtack till Mona och Lasse Norén i Västerås för bilderna från Slagelse!