Slädene
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Runstenen i Slädene - Vg 118
n dryg mil norr om Vara finner man Slädene, eller Slåne som man säger i trakten, ägt av biskop Brynolf på 1200-talet.
Här invid den gamla kyrkogårdsmuren finner man en runsten som stått på samma plats sedan åtminstone 1600-talet. Runorna ser märkligt nog ut att vara ristade på en avvikande bergart än stenen i övrigt:

Rannvig gjorde detta minnesmärke
efter Svenung, sin make


Namnet Rannvig är ett vanligt förekommande namn i Norge och på Island och är känt sedan 800-talet, men förekommer i Sverige endast på denna sten.

Stenen har en märklig skåra i toppen vilket sägs komma sig av att kyrkklockan fordom var upphängd mellan denna sten och en bautasten vilka tillsammans tjänade som klockstapel...

 

Tillbaka

Biskop Brynolf, Magnus och Ragnvald Mule

Slädene eller slæddini ägdes av biskop Brynolf Algotsson i Skara fram till år 1298 då Ragnvald (Ragvald) Mule blev ny ägare som ersättning för att Brynolfs bror Magnus tagit bl.a. gården Näsi ifrån honom. Troligen var det denne Ragnvald som danske Erik Klippings dotter Märta vid sitt bröllop med Magnus Ladulås son Birger år 1298 bad skulle släppas fri, vilket dock inte skedde. Ragnvald lär ha fört Vinstorpaättens vapen. Slädene hade Brynolf ärvt efter sin mor Margareta som fått gården i bröllopsgåva.

Tillbaka

I socknen som tillhörde Viste härad stod fordom en medeltida träkyrka som dock raserades år 1848. Äldre avbildningar visar att kyrkan hade ett rektangulärt långhus och ett smalare, rakslutet kor. Den lilla kyrka som står på kyrkogården idag uppfördes 1924 och skall erinra om sin föregångare.

Lindskog skrev att "Slädene (Slåne) Kyrka som är af trä och säges vara upphuggen i Wermland ligger på en vacker kulle bredevid Stockholms vägen. Klåckorna i Tornet äro 2:ne".
"Somlige härleda det (namnet) af slätt och hed, andra af släda, som innebyggarne brukat både vinter och sommar och än idag ej alldeles borrtlagt för att komma fram i deras klippor, der de än ega någon skog".

I området finns flera runstenar inom endast några få kilometer. I Levene i söder där kung Håkan Röde bodde står Sveriges högsta runsten, i SV står Sparlösastenen som nämner Uppsala och i NV finns fem runstenar fördelade på Håle och Tängs gamla kyrkogårdar.


Se en karta över området

Källor:
Västra Götalands runstenar
P E Lindskog
Bebyggelseregistret