Naverstad kyrka
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Den äldsta delen av den fordom norska kyrkan är kordelen som är från 1100-talet

yrkan i Naverstad är Bohusläns bäst välbevarade medeltidskyrka, belägen på en sandstensås som löper utmed sjön Norra Bullaren
västra sida. Kyrkan uppfördes på 1100-talet som ett avslut i söder
för ett stort gravfält, ca 370 meter långt, där man idag kan se ett hundratal gravar från järnåldern.

År 1669 erhöll kyrkan ett torn på sin västra gavel, men under 1700-talet föstördes tornet, först genom jordbävning och senare även av ett åsknedslag varefter klockan hängdes i en fristående klockstapel.

Härifrån Naverstad hade man fordom en grandios utsikt ner mot det gamla fästet Olsborg på andra sidan sjön, vilket enligt traditionen skall ha blivit grundat av Olav den helige i början av 1000-talet.


Se även Skee kyrka, belägen ca 2.5 mil åt nordväst.


Index över kyrkorna

Källor:
Skylt på platsen
FMIS