Skee
Uppdaterad den 17 oktober, 2009
Tillbaka


Skee 1100-talskyrka med sin absid
kee kyrka är en av Bohusläns äldsta stenkyrkor, uppförd på 1100-talet i huggen granit. Märkligt är att den inte är byggd i den vanliga
öst-västliga riktningen utan ligger vänd i sydöst-nordväst. Den enda tillbyggnad som skett förutom vapenhus och sakristia lär vara att den förlängts något åt väster, så kyrkan har vid tillkomsten troligen varit osedvanligt stor.

Kyrkans fick en västportal på 1200-talet medan sakristian sannolikt tillkom under senmedeltid. Åren 1794-1795 förlängdes kyrkan något åt väster samtidigt som den fick sina nuvarande stora fönster och sitt nuvarande tak. Under 1800-talet genomgick den flera ytterligare ändringar, för att åren 1923-1924 restaureras till det utseende den har idag.

Tillbaka


Hela kyrkans golv består av gedigen granit och gnejs, altarskåpet är från 1490-talet

 

 


Ansikte i högrelief över den norra, igenmurade portalen. Näsan är skadad
och ersatt med bruk. Ansiktet anses föreställa S:ta Anna, men inga
egentliga attribut finns som säkert kan säga vem det föreställer.

 

På kyrkogården har det stått en runsten i glimmerskiffer, ristad på 800-talet.
Se den hos historiska.se.

 

Tillbaka

 


Ca 150 m i öster står klocktornet som är från 1673


Se också Naverstad 1100-talskyrka

Index över kyrkorna


Källor:
Bebyggelseregistret

 

Tillbaka

Skee - gudinnan Skades tempel


Strax öster om Skee kyrka ligger ett gravfält där den största högen är 40 m i diameter. I en av högarna har man påträffat två spjutspetsar av järn jämte en kruka med aska.

Skee omnämns i Håkon Håkonssons saga som Skeðiuhof vilket betyder ett hov och/eller tempel tillägnat guden Skeði, troligen jättinnan Skade, Skaði, en dotter till jätten Tjatse som blev dödad av asaguden Tor. Skade var jaktens och skidåkningens gudinna, gift med vanerguden Njord.


Jättinnan Skade,
Nils Fredrik Sanders 1893