Lindön
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Rudera af Slottet på Lindön

lldeles söder om Spårön (söder om Kållandsö) ligger den mytomspunna Lindön, redan under den tidiga medeltiden tillhörande godset Rackeby som ägdes av Magnus Ladulås och sedermera även
av hertigarna Erik och Valdemar. Sockengränsen mellan Rackeby och Strö socknar gick i vattnet mellan Lindön och Spårön - Lindöhalsen.

 

Tillbaka

Lämningarna på Lindön

ppgifterna om Lindön är mycket knapphändiga, men på Lindöns södra sida, ett hundratal meter från dagens strandlinje, finner man resterna efter en byggnad som finns omnämnd som både slott och kungsgård. Hit ut har man troligen fått ta sig via en bro med vindbrygga. Byggnaden har varit av trä, men på marken finns tegelfragment.

Alldeles nedanför husgrunden finns en märklig, svängd upphöjning - kanske har det en gång varit hamnen för den forna byggnaden?

Uppifrån huset hade man innan skogarna väx upp en god utsikt bort till Jarlehus på fastlandssidan, beläget endast ett par km västerut - kanske att Jarlehus var till för att skydda den västra inpasseringen via Järnesundet fram till slottet på Lindön liksom Riksbro Skans i Ullersundet gjorde i öster.

 

 

Tillbaka


Sjökort över Järnesundet från 1900-talets början med Jarlehus och husgrunden på Lindön

Se en karta över Kinneviksområdet

 

 

Tillbaka

"Här synes ännu rudera efter ett Slott..."

Lindskog skrev i början av 1800-talet att "Af holmar märkes Lindön, hvilken, hörande till Kammarherren Silversparre-Stjernsparre på Ågården, är beväxt med all slags skog och utgör om sommartiden ett vackert lusthus för alla, som finna behag i naturens okonstlade skönhet. Här synes ännu rudera efter ett Slott, som här fordom funnits. Ej långt derifrån på den sidan av sjön, som vetter mot Rackeby, har Slottsstallet varit beläget, hvaraf ett torp, som nu är byggt på samma ställe, ännu bära namn af stallstugan".

 


Järnesundet - idag fyllt med tät vass, fordom kunde man härifrån se bort till Jarlehus

 

 

Tillbaka

Avrättningen av Karl Algotsson - vilket Lindö var det?

Under kung Magnus Ladulås tid som ägare till Lindön utfördes på våren år 1288 ett mycket omtalat brudrov från Vreta kloster, en händelse som skulle komma att skaka om hela den dåtida aristokratin och t.o.m. omnämnas av förskräckta munkar i Skänninge som skrev om händelsen i sina anteckningar.

Det var Folke från den omtalade och inflytelserika västgötska lagmanssläkten Algotssönerna som gått sta' och blivit kär i Svantepolk Knutssons dotter Ingrid. Klosterrovet gick som planerat, mycket tack vare Folkes bror Karl som utfört en del förarbete och planering. Vid påföljande debacle tvingades många inblandade fly till Norge.
Karl blev dock infångad år 1289, och enligt Skänningeannalerna förd till Lindö där han avrättades.

Huruvida denna Lindön är det Lindö som menas är väl inte bevisat, men kan ligga nära till hands att tro, särskilt som kung Magnus kom till Skara år 1289 för att be biskop Brynolf Algotsson och hans släkt om ursäkt för hur släkten behandlats - och kanske särskilt för att han låtit avrätta Brynolfs äldste son Karl...

 

Källor:
Jägmästare Henrik Stålhane som jag är skyldig ett stort tack för information och hjälp
Lindön i Rackeby - en ännu olöst gåta av Wilhelm Nilsson-Dag
P E Lindskog

 

Jarlehus Platsen för Huset på Lindön