Medeltidens kyrktäthet
Många kyrkor - stor befolkning

Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka
är man studerar kartor över den tidigmedeltida kyrktätheten ges man samtidigt en ganska god inblick i var befolkningsmängden var
som störst runt 1100- och 1200-talen, detta jämte häradernas storlek. Om kyrkorna låg tätt och häraderna var små var befolkningstalet högt även om man för häradernas del får betänka att bosättningarna kunde vara ganska ojämnt fördelade över ytan.


Den stora tätheten för kyrkorna öster om Vårgårda tyder på att folktätheten varit osedvanligt
stor - och det har funnits ännu fler. Lila färg visar på ett ungefär Svältorna enl. Lindskog.


Det är särskilt tre områden i Västergötland som utmärker sig för sin kyrktäthet, i första hand Falköpingstrakten och sedan trakten runt Husaby vid Kinnekulle. Därtill kommer Vårgårda och trakten österut. Inom det område som idag utgör Vårgårda kommun fanns 17 kyrksocknar, alla från 1100- och 1200-talen.

För hela Västergötland gäller att medelvärdet på den genomsnittliga arealen för en sockenkyrka omfattar 59 km². På hela kartutsnittet ovan blir siffran ca 23 km², ytan ovanför km-skalan ger 21 km² och för Vårgårda och de 10 närmsta kyrkorna 9 km² per kyrka. Då är det tätt!

Särskilt folket i Västergötland var framstående när det gällde att bygga kyrkor under 1100- och 1200-talen, såpass flitiga att påven menade att man måste minska antalet... Enligt en förteckning som gjordes på 1250-talet fanns det då hela 517 kyrkor.

 

Index över kyrkorna

En betraktelse över de tidiga kyrkorna

 

Källor:
Foteviken
Scanias regionala institut

 

Södra Hären - riun Eggvena kyrka Fölene kyrka Tumberg - ruin Skövde kyrka i dagens Vårgårda Siene kyrka Nårunga kyrka Södra Härene kyrka - ruin Tumberg kyrka - ruin Kullings-Skövde kyrka i dagens Vårrgårda Siene kyrka Nårunga kyrka Eggvena kyrka Fölene kyrka Remmene kyrka Landa kyrka Algutstorp kyrka Kvinnestad kyrka och Kvinnestadborgen Ornunga kyrka Asklanda kyrka Jällby kyrka Grude kyrka Eriksberg kyrka Vesene kyrka Molla kyrka Od kyrka Södra Björke kyrka Norra Säm - ruin Hudene kyrka Hov kyrka Mjäldrunga kyrka Källunga kyrka Möne kyrka - Mönekragen Broddarps kyrka Bråttensby kyrka Herrljunga kyrka Från Grolanda kom den 13:e västgötalagmannen Önd - länk till lagmanslängden Skärvums kyrka revs mot slutet av 1700-talet Murums kyrka revs och ersattes på 1840-talet Riven Alboga kyrka Öra kyrka Kärråkra kyrka Jäla kyrka Skölvene kyrka Ljur kyrkoruin Tarsled - ruin Till Svältorna Till Svältorna