Fristad
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Gravfält i Mölarp i Fristad, alldeles nedanför trädridån flyter Viskan fram
Fristad socken i Vedens härad norr om Borås och en dryg halvmil söder om Borgstena ligger Mölarp. Strax söder om samhället Fristad finner
man bl.a. ett gravfält som innehåller fyra resta stenar och två domarringar om vardera 11 stenar, 11 resp. 14 m i diameter. Här har också funnits en ring som dock tagits bort vid ett husbygge på 1960-talet, men där nio klumpstenar ännu ligger kvar inne i trädgården.


Samtliga bautastenar har blivit spräckta för att ingå i brobygget nedan, och samtliga har sedan efter en kontraorder lagats med krampor - stenen ovan måste ha varit gigantisk...

I öster på andra sidan Viskan ligger bl.a. Kungagraven som är en hällkista i hög. Vid Trolltjärn ett stycke därifrån finns en offerkälla med stenkanter där man gjort myntfynd, de äldsta från 1898.

Fristad omnäms första gången år 1343 och skrivs då som Frytstadum i ett brev angående byte av gods som Rörik Sture utfärdar. År 1352 intygar riddaren Anund Sture jämte bl.a. kyrkoherde Eskil i Fristad en köpehandling, där Eskils hemvist skrivs som Fristada. Läs lite om Stureätterna.

 

Tillbaka

Älvsborgs regemente

I Fristad huserade Älvsborgs regemente (senare I 15) från 1797 till 1914 då man flyttade till Borås. Regementet hade anor från 1624 och var förlagd till övningsfältet på Timmele hed från 1685. Bland många andra händelser i regementets ärevördiga historia kan nämnas anfallet mot Fredrikshald 1718 där regementets karoliner släpade stora galärskepp över land för att anfalla fästningen där Karl XII kom att stupa.

 

Tillbaka

Örebro


Bron i Örebro vars tre stenvalv år 1829 sträcktes över Wiska Älf är 43 meter lång och sex meter bred. Viskan rinner ut i Öresjö endast några hundra meter från bron.


* *

Vägarna mellan vattenlederna

Från Viskan här söder om Fristad är det endast knappa åtta km upp till Borgstena där Nossan påbörjar sin resa norrut mot Vänern. Följer man istället Viskan vidare österut mot sin källa är det från Mogden vid Hökerum endast ca sex km kvar till Ätradalen.