Hökerum
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


I Hökerum står denna runsten på vad som är återstoden av ett gravfält

utkanten av Hökerum i Södra Ving gamla socken står en runsten minnande om platsens flydda, fornstora dagar. Hökerum kom under medeltiden att ägas av den nya tidens stormän av vilka många
förekommer ganska flitigt i hävderna. Både Fagranäs och Vädersholm ligger i Hökerum, och P E Lindskog menade att Hökerum en gång hetat Wäderö och varit en befäst kungsgård ute på en holme i Mogden - omtvistat om detta nu var Vädersholm eller kanske ytterligare en stormansgård. Det vallgravsbefästa Hökerums hus lär ha legat strax nordost om Fagranäs och Vädersholm och var på unionstiden ett länscentra för Ås, Gäsene och Redvägs härader.

Ätter som haft sina rötter i Södra Ving är bl.a. Vingätten och en av Stureätterna vilka bör ha använt sockenkyrkan Södra Ving som "sin" kyrka, belägen i Hökerum vilket år 1389 skrevs som Høghrem.

 

Tillbaka

Hökerum och unionsdrottning Margareta

I ett dokument författat på svenska den sjunde januari 1397 försålde riddaren Heine Snakenborg med sin bror Gert Snakenborgs och sina fränders samtycke till drottning Margareta bl.a. godsen Vädersholm och hela Hökerum för 300 lödiga mark, en summa han erhållit av förre (?) hövitsmannen på Axevalla hus Nils Svarte Skåning å drottningens vägnar.

Måhända hade Margareta först beslagtagit Hökerum från Heine, för redan år 1392 hade hon skänkt hans egendom till Gudhems kloster.

 


Tillbaka

Runsten Vg 168 i Hökerum


Runsten Vg 168 alldeles i utkanten av Hökerum


… gjorde detta minnesmärke efter … sin … Öd …


Man kan undra vem som lät rista stenen, och till minne av vem...

 


Tillbaka

Gravfältet Svedjorna

Inte långt från runstenen ovan ligger bygdens fotbollsplan, kallad Slottsvallen. Ytterligare en kilometer senare dyker ännu ett gravfält upp, kallat för Svedjorna. Här tronar bl.a. en drygt tre meter hög runsten från vilken man har en vacker utsikt ut över sjön Mogden, bort mot Vädersholm.


En svårfotograferad sten där den står i skuggan - Vg 169


Tolir och Torny gjorde detta minnesmärke
efter Tore och Klacke(?), sina söner

 

I norr ligger Hällstad och i väster finner man Härna

 

Källor:
Rose-Marie och Håkan Dahlins hemsida om runstenar i Västergötland
P E Lindskog - Försök till en korrt beskrifning om Skara stift