Borgstena kyrka
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


De äldsta delarna ingår bl.a. i denna nordvägg till långhuset
ögt uppe på en sandås alldeles invid den lilla sjön Nossekälla mellan Vesene och Fristad ligger Borgstena kyrka. Enligt en årsringsdatering
utförd av Alf Bråthen har kyrkan troligen byggts år 1146. Sin nuvarande utformning fick den på 1750-talet då den utvidgades "4 alnar åt söder och förlängdes till 16 alnars längd", och det var också då som de stora fönstren togs upp. Inne i kyrkan finns en kopia av dopfunten och en medeltida altartavla som flankeras av evangelisterna Markus och Johannes.

Tillbaka


Evangelisten Markus

 

P E Lindskog skrev att det vid det gamla kapellansbostället Borgstena Östergården "vid manbyggningen vid en rund kulle, står uprest en Sten, 2 alnar hög och en aln bred, som efter fornsägen kallas Bures eller Bores sten, hvaraf Socknen kanske fått namnet Borgstena". Stenarna är nu borta. Han menade också att kyrkan var en av de vackraste kyrkorna i stiftet.

Då man skulle byta ut kyrkans golv sommaren 2007 påträffades ett par glasögon vilka troligen är från 1700-talet, ett antal medeltida mynt - och resterna efter en begravd häst! Att begrava en häst i en kyrka har aldrig varit en kristen sed, så troligen har kyrkan byggts ovanpå en hednisk grav - kanske att det är här uppe på kullen som Bore fått sin sista vila...?


Index över kyrkorna

 

 

Tillbaka

Sjön Nossekälla


Här vid stranden av Nossekälla valde man att bygga sin kyrka, troligen på
platsen för en gammal hednisk kultplats

Borgstena är belägen två mil norr om Borås. Alldeles nedanför och söder om kyrkan glittrar sjön Nossekälla, förr skriven som Nossesjön, och det är här som flödet Nossan påbörjar sin färd mot Vänern där den rinner ut i Dättern, en vik till Dalbosjön i Vänern mellan Ås kyrka och Sal kyrka i Åse härad.

I Nossekälla skall det förr ha funnits en flottholme. En flottholme är en ö som oftast inte syns utan ligger på sjöbottnen för att vid sällsynta tillfällen stiga upp till ytan och visa sig. Förr tolkades dessa tillfällen som ett järtecken om kommande onda tider.


Nossan där den kommer rinnande ner mot sitt utlopp mellan Sal och Ås