Vätteryds gravfält
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Ett kopparstick föreställande Vätteryds gravfält vid den tid
då här fanns över 600 stenar, idag återstår ca 375

Vätteryd mitt i Skåne tronar landskapets största gravfält vilket varit i bruk från ca 500-talet och fram emot vikingatidens slut. Här ute bland ljungen kan man se eller ana 15 skeppssättningar och två rektangulära
stensättningar, detta jämte ensamma stenar varav de flesta tidigare ingått i olika gravkonstruktioner.

På 1950-talet gjordes en undersökning av en del av fältet varvid man fann rester efter de som blivit begravda efter att gravbålen brunnit klart.
Bland gravgåvorna fanns bl.a. bronssmycken, glaspärlor och sländtrissor vilka låg i gropar eller låg utspridda runt en sten eller trästolpe som tjänade som gravmarkering.

Det visade sig också att man har bott här redan under den yngre stenåldern, för sådär 4.000 år sedan.Det är svårt att göra gravfältet rättvisa på bild, ett besök är att rekommendera.
Det ligger ett trevligt litet café alldeles bredvid - Café Brevé.


I norr ligger en höjd som inte har några stenar, men kanske var det där uppe som gravbålen brann, och i väster nedanför fältet låg förr en mosse där man måhända gjorde sina offer till gudarna. I söder har man faktiskt hittat medvetet förstörda, vackert formade, utsirade och påkostade hästmunderingar av silver och brons - läs under Finnestorp om hur offrandet kan ha gått till.Till vänster den skeppssättning som klarat sig bäst

 

Källor:
Skylt på platsen
Skånes hembyggdsförbunds årsbok, 1959