Tumberg
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


På krönet av denna kulle låg en gång Tumbergs kyrka, och
dessförinnan måhända ett forntida hednatempel
umberg var förr en egen socken men uppgick sedan i Kullings-Skövde socken. Här fanns fram till 1560 en liten kyrka som låg vackert
belägen uppe på en toppen av en kulle. Kyrkan har inte varit stor, själva kyrkorummet var ca 15 x 6 m invändigt, men dess läge har gjort att den kunnat ses på långa avstånd. Kyrkogården har legat i söder - där har man i vad som idag är en grusgrop funnit en del av en runsten. I en annan grusgrop några hundra meter åt öster har man funnit en fantastisk ceremoniyxa från bronsåldern.

Tillbaka

Under 1500-talet var det många av de små medeltida kyrkorna som upphörde att fungera som kyrkor efter kung Vasas reformation år 1527. Kungens fogdar reste därefter land och rike runt för att samla in allt värdefullt och föra det till Stockholm.

Tumbergs skol- och hembygdsmuseum
Bild: Erik Martinsson
 

Att det var socknarnas alla skatter och dyrbarheter som nu försvann samtidigt som man plötsligt förbjöds att tillbedja sina katolska helgon som man haft i femhundra år var något som upprörde mer än ett västgötskt hjärta.
År 1529 samlades man därför på Larvs hed för att starta ett uppror mot kung Gustav.
Som tronpretendent förde man fram Herr Måns Bryntesson till Upplo, boende ca femton km västerut från Tumberg.

 

TillbakaTumbergs gamla kyrka, använd fram till 1560. Den resta stenen t.v. är en minnessten. Vid en undersökning har man påträffat ett trettiotal tunna mynt från 1200- och 1300-talen.

Att man förlägger en kristen kyrka på en sådan liten höjd verkar kanske underligt - men om man vet att kyrkor ofta är byggda på gamla kultplatser blir det mer naturligt.

Vägen som rundar kullen är den gamla medeltidsvägen mot Eggvena, utgående från Kullings-Skövdes kyrka. I socknen skall ha funnits en gård som hetat Wargärdet.

Index över kyrkornaStrax norr om kyrkoruinen ligger denna gravhög - använd som jordkällare.
Så gott som varje kulle i området har en gravhög på toppen.


- Nej här finns inga forminnen. Vadå, står det på kartan?
- Äh, den där gamla jordkällar´n är väl inget fornminne - ha ha...
(Sagt av ägaren av kullen)

 

 

Tillbaka

Runsten Vg 257Runsten Vg 257 från Tumberg

 

… reste (denna) sten efter Tove, (sin) frände …


I en grustäkt alldeles invid kyrkan fann man år 1966 fragment av en runsten vilka upptäcktes av en ren slump då släpljuset avslöjade runorna. Det visade sig dock snart att både över- och underdel saknades. Dessa ligger förmodligen någonstans i grusgropen... Även en stavkorshäll påträffades liksom 28 brakteater, tunna bleckmynt från 1200- och 1300-talen.

I Galstad i Tumbergs östra del har Galstadyxan hittats, en mycket exklusiv kultyxa från bronsåldern vilken endast har en enda känd motsvarighet i Sverige.

 

 

Tillbaka

Gravfältet på Skövde hed


En storhög vid Tumbergs gamla skola, 23 m i diameter och två m hög.
Ytterligare en hög finns, urgrävd till jordkällare


På 1800-talet skrevs området mellan Tumberg och Kullings-Skövde kyrka som Skövde hed. Mellan storhögen ovan och strax söder om Kullings-Skövde kyrka finns ett stort antal resta stenar vilka visar att här en gång varit ett mycket stort gravfält. Då här idag finns både bebyggelse, vägar och åkrar är det inte otroligt att det funnits ytterligare ett antal stenar och gravhögar som nu för evigt är försvunna.

Men även idag finns mycket att se, och om man räknar att gravfältet har sträckt sig från stenen söder om kyrkan i Vårgårda och räknar in stenarna som står på hembygdsmuséets gård, då finns här över tjugo resta stenar varav ett dussintal är närmare två meter höga eller mer.

I området finns flera storhögar, högar, stensättningar, brandgravar och två domarringar - se karta.En domarring i Tumberg, innehållande 12 stenar plus en mittsten. Strax till vänster finns en mindre domarring, innehållande sju stenar. Bilden är tagen uppifrån högen ovan.

 

 

Tillbaka

Några av stenarna på Skövde hed

Eftersom det är svårt att få en uppfattning av gravfältets omfattning finns några av de större stenarna samlade här:

Källor:
Tumbergs skol- och hembygdsmuseum