Mularps kyrka
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Mularps sockenkyrka från 1100-talet,
mycket vacker sedd så här från nordost
ularps kyrka ligger vackert belägen uppe på Gerumsbergets västra sida med fri utsikt mot både Mösseberg och Ålleberg. På andra
sidan dalen ligger Karleby som med sina gånggrifter anses ligga utmed Sveriges äldsta väg. I början av 1800-talet skrev P E Lindskog att kyrkan hade sitt torn men att klockorna ändå hängde i en stapel bredvid. I kyrkan finns ett medeltida krucifix och dito madonnabild.Den södra sidan ser en smula märklig ut - mer torn är kyrka...


Namnet Mularp menar Linde skall komma av mansbinamnet Muli, med kort u, vilket skall ha använts om en kort person och har inget med någon kreatursmule att göra.

År 1323 skrev man mulæthorp i ett brev utfärdat i Dimbo där Bengt Algotsson (Algotssönerna?) till sin hustru Thora gjorde ett byte av Mularp, som var hennes morgongåva, till hälften i en gård och kvarn i Fredene.

På andra sidan Gerumsberget ligger Dimbo, Västergötlands till antal gravar räknat största gravfält (300). I nordväst ligger Åsle kyrka och i sydost Östra Gerums kyrka liksom Skörtorps rundkyrka.

 

Index över kyrkorna