Marka kyrka
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Marka kyrka bedöms vara från 1100-talet

arka kyrka är belägen uppe på en kulle några km väster om Falköping. Härifrån har man en fantastiskt fin utsikt rakt upp mot ett av de mer framträdande minnena av Odenkultens starka
ställning i Västergötland, berget som bär hans namn - Odensberg. Där skall vårdkasarna fordom ha brunnit.
Kyrkan är troligen från 1100-talet, omnämnd på 1300-talet.

I socknen finns troligen sex gånggrifter vilka dock alla är i så dåligt skick att de därmed är svårbestämda, men man har också funnit en stor mängd fornfynd i markerna mellan kyrkan och Mösseberg i norr.

 


Odensberg ligger strax väster om Marka


Lindskog
skrev att "Marka kyrka, som ock tycktes vara mycket gammal, är märkvärdig deraf, att Mercurii stod för icke många år tillbaka skall der ha funnits, hvadan kyrkan af Mercurius tros ha fått sitt namn. Här har fordom varit torn, men är nu blott stapel med 2:ne klåckor".

Huruvida det funnits någon bildstod i kyrkan lär vi aldrig få veta, men Linde menar att namnet istället för ifrån guden Merkurius skall komma av det fornsvenska ordet mark med den ursprungliga betydelsen gräns, avseende den skarpt markerade kanten av Falbygdens kalkstensterass.

 

År 1339: Johannes "Naari" erkänner sig av Knut Gustavsson ha mottagit 27 mark penningar för de gods i Marka, som nu avlidne marsken Håkan Mattsson köpt av hans hustru Ingefrid. Vittnen: herr Sigge i Gökhem (...dj)äkne och "(........)onis de Mark...".

 

Index över kyrkorna

Karta över Falköpingstrakten

Källor:
P E Lindskog
Slutarpsdösens vänner
SD