Jäla kyrka
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Jäla kyrka fick ett relikskrin av biskop Bengt den gode på 1100-talet
yrkan i Jäla är belägen söder om Jäla by och någon halvmil öster om kung Erik den heliges boning Eriksberg, mitt ute i ett kargt och stenbemängt landskap. Stora delar av den äldre kyrkans murar står
att återfinna i den västra delen av långhuset, och vid en restaureringen av kyrkan år 1924 påträffades murrester efter ett smalare, rakslutet kor. Detta kor raserades år 1787 då kyrkan byggdes om och kyrkan försågs med ett tresidigt kor som var jämnbrett med den medeltida kyrkans långhus.

Ovanför kyrkporten finns en sandstenstavla med en inskription som berättar att tornet restes år 1824 under Carl XIV Johans regeringstid. Kyrkans dopfunt från 1100-talet kan ses hos historiska.se men står placerad i kyrkan.

 

Tillbaka

Biskop Bengt den gode


Det skrin som biskop Bengt skänkte till Jäla kyrka

Redan på 1100-talet skänkte biskop Bengt den gode ett relikskrin till Jäla kyrka liksom ett likadant till Eriksberg som då var kung Knut Erikssons hemvist. Detta synes vara ett gott bevis för Jälas betydenhet.

Lindskog skrev att "ett så kalladt S. Britas skrin fanns vid Jähla Kyrka till 1755, då det, enligt beslut vid Biskops Visitation, blef bortlämnadt och lärer nu förvaras å Kongl. Gymnasii-Biblioteket i Skara". Sankta Brita menades vara den heliga Birgitta som man tidigare trott ha varit den som skänkte skrinet, men mer troligt är att det var biskop Bengt.

En latinsk text på skrinet berättar att det är avsett till att förvara delar av Johannes Döparens huvud i, troligen en bit av skallens ben. I ett protokoll från en biskopsvisitation nämns dock att "det kallas S:t Birgittas skrin, det hon varande i Vadstena kloster haver hit skänkt med sådana ord, att så länge det här förvaras skall ingen fiende hit komma".

 

Index över kyrkorna