Gråmanstorp
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Kyrkan i Gråmanstorp i Skåne en gråmulen dag 2005
råmanstorp kyrka nordväst om Klippan i Skåne stod klar ca år 1160. De som byggde kyrkan var stenmästare från Lunds domkyrka med
hjälp av munkar från Herrevadskloster, beläget en dryg mil åt sydost.
Kyrkan som är helgad åt den heliga Maria har en dopfunt från 1100-talet med många skulpterade figurer, bland annat en man med styrkebälte som är märkligt lik jätten Finn i Lunds domkyrkas krypta - se funten på Historiska.se. I kyrkan finns också ett triumkricifix från medeltiden.

Utanför kyrkgrinden finns två stenar med sliprännor, och i närheten finns bl.a. en ca 5.000 år gammal gånggrift.

Tillbaka

 


Delvis vattenfyllda sliprännor på en sten invid Gråmanstorp kyrka

 

Index över kyrkorna

 

Källor:
Vägverket