Herrevadskloster
Uppdaterad 14 maj, 2008
Tillbaka


Den enda kvarvarande resten av Herrevadskloster är sakristian, idag använd som kapell

nder 1100-talet var Danmark Nordens ledande stormakt och därför blev ärkebiskopen Eskil i det då danska Lund överhuvud för hela det kristna Norden vid den tid då klostret Herrevadskloster grundades.

Eskil hade liksom alla dåtida ledare sina rötter i den rika herremannaklassen, han var av de s.k. Thurgotsönernas ätt och i nära släktskap med både det danska kungahuset och de danska kyrkledarna. Eskil ägde många gårdar, och på hans mark i Herrevad kom klostret att uppföras.

 

Tillbaka

Strategiskt beläget

Herrevadskloster anlades år 1144 av cistercienserna vilka mycket väl visste hur man strategiskt bäst skulle lägga sina kloster, och självklart blev dessa kloster utmed de större riksvägarna allmänt frekventerade av resenärer. Härigenom fick ordnen också ett samlat grepp över transportväsendet.

Just Herrevadskloster låg mycket strategiskt vid riksvägen som gick från ärkecentrat i Lund upp till Sverige. Utmed denna väg låg också Nydala i Småland där man år 1143 också grundat ett cistercienserkloster.
Även vid Alvastra nära Omberg vid Vätterns strand började man bygga ett kloster samma år och ungefär nu anlades också ett cistercienserkloster på ön Lurö mitt i Vänern, en föregångare till Varnhems kloster. Alla efter samma grundritningar - McDonald's var alltså inte först...

De väldiga klosterbyggnaderna i Herrevadskloster var från början uppförda enbart av huggen sten. Under 1200-talet härjades emellertid klostret av brand, och av värmen sprängdes stenarna delvis sönder varför man fick bygga nytt med tegel.

Tillbaka

 


En modell av Herrevadskloster

 

 

Tillbaka

Hela klosterväsendet var hierarkiskt uppbyggt, så när ett kloster blev för stort sände man helt enkelt ut en grupp av munkar för att grunda ett nytt dotterkloster.
År 1166 utvandrade enligt traditionen tolv munkar från Herrevad och grundade Lögum kloster på södra Jylland, nära den nuvarande tyska gränsen.
Detta kloster finns kvar ännu idag och är Nordens bäst bevarade medeltida klosteranläggning - kanske byggt av Herrevads munkar. Men enligt klostret Løgums egna hemsida började klostret uppföras först år 1173, varifrån munkarna kom framgår dock inte.
Vid mitten av 1100-talet var man också uppe i Gråmanstorp en dryg mil åt nordväst och hjälpte till att bygga Gråmanstorp kyrka som stod klar ca 1160.

 

 

Tillbaka

Hertigarna Erik och Valdemar

År 1305 är hertigarna Erik och Valdemar i Herrevadskloster varifrån de utfärdar ett brev:

Herrevadskloster 14 sept 1305

Hertigarna Erik av Sverige och Valdemar av Finland godkänner och bekräftar valet av kung Birgers förstfödde son Magnus till Sveriges näste kung, vilket gjorts vid förhandlingarna mellan svenske och danske kungarna i Fagerdala, samt lovar att visa densamme trohet och tjänstvillighet som sin rätte herre.

Vidare lovar hertigarna att välja sin bror kung Birgers näst äldste son till kung, om kung Magnus skulle dö barnlös, och att så länge dessa är i livet hellre välja en av Birgers söner snarare än någon annan (förutom eventuella arvingar efter den kung som senast avlidit) till kung, vilket skall ske i åldersordning, samt att visa var och en av dessa tillbörlig trohet och tjänstvillighet.
 

 

 

Tillbaka

Den danska reformationen 1536

Året 1536 infördes reformationen i det då danska Skåne. Herrevadskloster lades ner och kom i kungens ägo.
Klosterbyggnaderna revs, och på 1600-talet försvann också klosterkyrkan.
Istället uppfördes ett nytt slott, mot slutet av 1500-talet ägt av Tyko Brahes släkting Sten Brahe.
Då Tyko en gång var på besök, och en stjärnklar natt gick över borggården, såg han en exploderande stjärna. Om denna upptäckt, hans ”Stella Nova” skrev han en liten vetenskaplig bok. Så det var faktiskt på borggården till Herrevads slott som denne store vetenskapsman inledde sin astronomiska bana året 1572.

Tyko Brahe har fått sin grav på hedersplats framme i koret i Herrevadskloster. Kistan har dock varit en simpel träkista och dess rostiga spikar ses utlagda runt gravhålet.
Vid begravningen har huvudet hamnat i fel väderstreck, inte i väster som är det kristna begravningssättet under medeltiden. Var det de efterlevande munkarnas sista hämnd mot en ond men förnäm person?

 

Ta gärna en guidad tur genom ett cistercienserkloster på 1200-talet.

 


På platsen för det forna klostret har både kavalleriet, armén och flyget huserat


Efter klostertiden blev Herrevadskloster en dansk kungsgård. I början av 1800-talet revs resterna efter de gamla klosterbyggnaderna och dagens byggnad som kallas Borgen uppfördes, använd av Skånska husarregementet. År 1902 kom här att vara en remontdepå för den svenska armén och 1958 krigsflygskola under F5 i Ljungbyhed.

 

Källor:
Herrevads kloster av Sven Rosborn
Skylt på platsen