Gösslunda kyrka
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Gösslunda kyrka från tidigt 1100-tal
ordväst om Lidköping och Råda ligger Gösslunda, omnämnt år 1254, socknen Gythislundhä omnämndes den 27 maj 1367. Gösslunda kyrka
tillhör de allra äldsta av våra kyrkor, är byggd i huggen sandsten under första halvan av 1100-talet och ligger belägen högt upp på en ås.

Tornet liksom den välbevarade sydportalen är även de från 1100-talet medan vapenhus och sakristia är senmedeltida. Det ursprungligen rakslutna koret breddades år 1851 samtidigt som fönstren förstorades och kryssvalven med sina kalkmålningar ersattes med ett tunnvälvt trätak. År 1914 höjdes tornet ett skift samtidigt som skeppets tak höjdes. Tornet fick då sin huv istället för den tidigare spiran.

Kyrkan höll först på att rivas på 1700-talet då den ansågs vara mycket sliten, och sedan igen år 1907, men renoverades istället 1913-14.

 

Tillbaka

Runstenar och Eskilstunakista


Runsten Vg 19 är inmurad som takhäll i den södra portalen


Från den allra äldsta tiden finns en Eskilstunakista, några romanska reliefer och en dopfunt som är försedd med en runslinga.

Dessutom har kyrkan två runstenar varav den ena (Vg 19) finns inmurad som takhäll i den södra portalen, med runor som ingen lyckats tyda. Stenens nedre del döljs dessutom av murverket. Den andra runstenen (Vg 18) återfanns i kyrkväggen år 1913 och står idag utanför kyrkan.Runsten VG 18 kan sedan snart 100 år tillbaka åter skåda ut över nejden efter att ha varit inmurad i kyrkväggen sedan mitten av 1100-talet


Vifrid reste denna sten efter Visäte, (sin) man


Enligt P E Lindskog har det på den västra gaveln funnits en dörr, Dalbodörren, numera ersatt av ett fönster. Dörrens namn skall komma sig av att de första kristna uppe på Dal kom till Gösslunda för att ha sina gudstjänster.
Lindskog förtäljer vidare att det omtalas att här förr funnits ett tempel från hedendomen "eller ett Göjas Afgudahus", vilket skall vara härlett av namnet Gösslunda.En centaur med svärd och vikingahjälm
bredvid kyrkporten, ingen kristen ristning


Den första kyrkan, påstås det, låg 5 m NO om ett uthus på Backgården och hade en grund om 15x15 m.

 

 

Tillbaka

Runsten Vg 20 i Västanåker

Invid en gammal bäckfåra i Västanåker
någon km sydväst om Gösslunda kyrka
står ännu en runsten, troligen rest till
minne av en viking som dog i England:

… reste stenen efter sin son Gudmar(?).
Han blev dräpt i England

 

I Vist utanför Ulricehamn finns en sten rest över
Gude som även han slöt sina dagar i England

 

Se en karta över Kinneviksområdet


Källor:
Ordinis Helenium

Bebyggelseregistret
RoseMarie och Håkan Dahlins hemsida om runstenar

Index över kyrkorna