Eklanda
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Uppifrån krönet av de gamla fornåkrarna kan man se Eklanda tingshus från ca år 1700

I en beskrivning över Siene sn från 1865 kan man läsa:

Folket är i allmänhet stillsamt,
endast smärre misshålligheter
uppkomma stundom vid
utskänkningsstället å
Eklanda gästgivaregård.

Eklanda i Siene låg mot slutet av 1600-talet tingsstället för Kullings härad som var förlagt till den gamla gästgivaregården där resanden under långeliga tidet fått husrum och byte av hästar på sin väg
mellan Lödöse och Jönköping.
Häradets första tingsställe var annars beläget i Hol i Siene sockens moderförsamling där ett tingshus blev uppfört i mitten av 1600-talet. Redan 1688 var det dock alldeles förfallet och tingsförhandlingarna förlades till Alingsås under tio år innan Eklanda, som hade hand om Gäsene nedre tingslag, kom att överta Kullings härads ting.
År 1816 upphörde Eklanda att vara tingsplats.

Tillbaka

 


Fornåkrar i Eklanda

 

 

Tillbaka

En intressant kulle

Strax sydväst om Eklanda gamla tingshus utmed vägen mot Horla finns en kulle som tilldrar sig uppmärksamhet. Kullen är belägen alldeles invid Säveån och är formligen nedlusad av stenar av varierande storlekar, och dessutom omgärdad av en gärdsgård.
Härifrån hade man förr en fin utsikt bort mot Sigrid Storrådas sten i Siene.

Mer om detta kommer.

 


Alldeles nedanför kullen flyter Säveån stilla förbi, på andra sidan ligger Eklanda by

 

 


Kullen har flera intressanta nivåer

 

 

Tillbaka

1900-talet


Mudderverk i Eklanda i början av 1900-talet, vars insats kom att sänka
Säveåns vattenyta betydligt - till höger i bild ses det gamla tingshuset