Enligt Västgötalagen fanns det redan på 1100-talet 24 kyrkor i Kullings härad. På 1200-talet uppgick antalet kyrkor i Västergötland till 517 st.
Tillbaka
Tillbaka

Tillbaka