Några händelser 1060-1250
Uppdaterad 14 maj, 2008
Tillbaka


 • 1060 Den västgötske stormannen Stenkil väljs till kung av Sverige och blir den förste kungen av den Stenkilska ätten. Han gynnar kristendomen och Västgötarna. När han dör 1066 utbryter komplicerade tronstrider.
 • 1080 När Kung Inge den äldre vägrar blota till gudarna fördrivs han från Svealand och ersätts av Blot-Sven. Efter tre år återkommer Inge och krossar upproret.
 • 1099 bygger Magnus Barfot ett fäste på Kållandsö som ett led i hans tänkta övertagande av Dalsland och Värmland, men lider nederlag.
 • 1100 Magnus Barfot vinner ett slag i Fuxerna mot kung Inge d.ä.
 • 1101 Magnus Barfot förlorar mot Inge om våren i ett slag inåt land och blir tvungen att fly tillbaka till sina skepp i Fuxerna. De skandinaviska kungarna möts sedan samma år någonstans vid Kungahälla för att lösa en tvist mellan Norge och Sverige om Dalsland. Mötet, kallat Freden i Kongahälla, slutar med att Sverige behåller Dalsland och att Norges kung Magnus Barfot gifter sig med den svenska prinsessan Margareta som får tillnamnet Fredkulla.
 • 1120-talet Den Stenkilska ätten utslocknar. De följande hundra åren kännetecknas av hårda tronstrider mellan främst de erikska och sverkerska ätterna.
 • 1123 Den norske kungen Sigurd Jorsalafar gör ett korståg mot hedningarna i sydöstra Småland. Han kristnar befolkningen i Kalmartrakten och återvänder hem med ett rikt krigsbyte.
 • 1134 Slaget vid Fotevik i Skåne.
 • 1135 Venderna överfaller Kungahälla.
 • 1143 Cistercienserklostret i Alvastra grundas under Sverker den äldre.
 • 1151 Lödöse vid Göta älv nämns för första gången. Troligen har den varit en betydande handelsplats långt dessförinnan.
 • 1153 På ett kyrkomöte i Linköping beslutas det att prästernas rättsskydd ska ökas och att skatt ska betalas till påven, den så kallade Peterspenningen. Påvens sändebud Nikolaus Breakspear lägger fram ett förslag om att Sverige ska bli ett eget ärkestift och inte lyda under ärkebiskopen i Lund. Förslaget sköts på framtiden då svenskarna inte kunde ena sig om ärkebiskopen skulle ha sitt säte i Uppsala eller i Linköping. Samma år slås ett danskt anfall mot Småland tillbaka.
 • 1155-1158 Erik Jedvardsson (den Helige) och biskop Henrik leder ett korståg mot Finland för att kristna finnarna.
 • 1156 Sverker den äldre mördas av av sin körsven på väg till julottan i närheten av Alvastra. Troligen låg den danske prinsen Magnus Henriksson bakom dådet.
 • 1160 Erik Jedvardsson dödas av den danske prinsen Magnus Henriksson i Uppsala. Efter sin död dyrkas han som Erik den helige och blir Sveriges skyddshelgon.
 • 1164 Sverige blir ett eget ärkestift med ärkebiskop i Uppsala. Cisterciensermunken Stefan från Alvastra blir den första innehavaren av ämbetet.
 • 1165 Ärkebiskop Stefan skriver ett brev som nu är det äldsta bevarade dokumentet skrivet i Sverige.
 • 1180 Johanniterorden upprättar det första svenska hospitalet i Eskilstuna för att hjälpa fattiga och sjuka.
 • 1187 Estniska sjörövare bränner ner handelsstaden Sigtuna och slår ihjäl ärkebiskopen i Uppsala. Fullt krig verkar råda i östersjön.
 • 1198 Sveriges äldsta bevarade bok, Kalendarium Vallentunense, skrivs.
 • 1200 Sverker den yngre befriar kyrkan från skatt till kronan.
 • 1205-1210 Striderna mellan de erikska och de sverkerska ätterna kulminerar med fältslagen vid Älgarås 1205, Lena 1208 och Gestilren 1210. Erik Knutsson fördriver Sverker den yngre och kröns till ny kung, den första kända kungakröningen i Sverige. År 1210 dödas Sverker i Gestilren.
 • 1220 Ett svenskt korståg mot Estland misslyckas och bl.a. Karl Döve omkommer.
 • 1225 Ett kungligt råd nämns för första gången. Detta råd som troligen har funnits under en längre tid är ursprunget till det senare så mäktiga riksrådet.
 • 1238-1239 Det andra korståget mot Finland riktas mot de hedniska tavasterna och leds av Birger Jarl och biskop Thomas.
 • 1247 Holmger Knutsson till Ymseborg genomför med stöd av de uppländska bönderna ett uppror mot Erik Eriksson. Upproret slås slutligen ned i slaget vid Sparrsätra, troligen utanför Enköping. De uppländska bönderna bestraffas med tunga skatter och Holmger avrättas.
 • 1248 På kyrkomötet i Skänninge beslutas att de svenska prästerna inte får gifta sig.
 • 1248 bryter det tredje folkungaupproret ut.
 • 1250 avrättar man upprorsmakarna för 1248 års uppror på Norrbro i Stockholm.
To be continued...