Påarp
Uppdaterad 14 maj, 2008
Tillbaka


Del av klapperstensgravfältet i Påarp söder om Halmstad
Påarp några km söder om Halmstad i Trönninge socken finner man Hallands största gravfält, tillkommet under romersk järnålder, dvs ca från Kristi födelse och några hundra år därefter. Här finner man
uppemot 250 gravar i form av rösen varav många haft kantkedjor, alltså större stenar som omgärdat röset. Många av rösena är svåra att se eftersom platsen under århundraden varit utsatt för stenhämtning.

Några större arkeologiska utgrävningar har inte gjorts, men på 1800-talet påträffade arkeologen Oscar Montelius delar av ett lerkärl innehållande brända ben, och vid en undersökning gjord av Hallands Folkhögskola år 1875 fann man en stenkista av hällar i ett röse. Det största röset kallas Sänkehög och är 2,5 meter högt. På stranden nedanför finns en källa.

På Tuvasgården ett par km norrut har man funnit en guldbrakteat från folkvandringstiden, se den hos historiska.se.


Ett stycke inåt land finner man i söder Örelid och i norr Asige gravfält.


Se karta


Källor:
Skylt på platsen