Örelids stenar
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Stenar på rad, kanske resta av det folk som kallades för hallin

ppe på en sandås ovanför Tjärby kyrka norr om halländska Laholm med utsikt ut mot Laholmsbukten i väster ligger ett gravfält som kallas Örelids stenar. På 1830-talet fanns här över 100 resta stenar

vilka beskrevs som ståendes "tätt som en skog". Av dessa återstår idag endast 36 stycken, utplacerade som på en mer än 200 m lång linje.

Stenarna tros vara resta under den äldre järnåldern vilket menas vara det normala i södra Sverige, men här finns också ett antal bronsåldershögar från ca 1000 f Kr. En av dessa är faktiskt undersökt och innehöll fem begravningar. I en av dem återfanns en bronsdolk med slida av trä samt två dubbelknappar av brons, båda ornerade med en femuddig stjärna.

 

Tillbaka

Här mellan Hallandsåsen och upp emot Tvååkerstrakten söder om Varberg tror man att folket hallin levde, omnämnt av Jordanes på 500-talet. I norr hade man grannarna fervir som reste sina stenar i bl.a. Fjärås och Värö medan man tror att folket liothida var grannarna i söder, dagens Skåne.
Ett annat större gravfält här i hallinernas del av dagens Halland är Asige i norr, sydost om Falkenberg.Gravfältet Örelids södra del

 

Karta


Källor:
Skylt på platsen