Lagmanskullen i Lagmansholm
Uppdaterad den 17 september, 2008
Tillbaka


Uppe på Lagmanskullen vilar stenarna från forna tiders tingsplats i Lagmansholm

 

Domarringarna på Lagmanskullen

ästergötland har ca 1.500 domarringar, fler än någon annan landsdel i Sverige. Domarringar har uppförts från järnåldern och fram till hedendomens sista århundraden, och tillsammans med andra fynd
som gjorts får man veta att Lagmansholm som ju ligger vid Säveåns dalgång varit bebott i åtminstone 4.000 år.

Ser man sig omkring i Lagmansholm så hittar man snart fram till Lagmanskullen. På gravfältet som är ca 100 x 40 m stort finns enligt fornminnesregistret åtta runda stensättningar och sju domarringar. Tillsammans vittnar de om att det varit en mycket viktig plats för dåtidens människor. Ändå är det ingen imponerande syn som möter besökaren, att se alla ringarna låter sig inte göras. En del ligger delvis inne i bredvidliggande trädgårdar och troligen är jordbruket skyldigt till att ha flyttat en del stenar.
Men det är ju inte utan att man undrar varför de är så många - har det kanske att göra med att här för långeliga tider varit en plats där mer omfattande rådslag haft sin lokalisering...? År 1866 bekrevs domarringarna som "nio vackra" i en redogörelse över fornlämningar i Wårgårda.

 

Tillbaka

Har det legat en borg på Lagmanskullen?


Det finns många märkliga formationer på den vackra Lagmanskullen

Måhända kan det vara så markerna runt Lagmanskullen varit platsen för forna tiders Lagmansgärde, föregångaren till godset Lagmansholm? Lagman står ju helt enkelt för det fornsvenska beteckningen lagman medan gärde kommer från gærdh - inhägnad, en biform till gardh - gård, hägnad. Ett lysande exempel är ordet gärdesgård, och sammansatt bör då Lagmansgärde kunna läsas som Lagmannens gård.

Och så kan det säkert ha varit, förr fanns något som hette lagmansskyld eller lagmansgärd vilket var "en uråldrig, allmogen åliggande utskyld till lagmannens underhåll, erlades mest i spannmål och var ingalunda obetydlig".
Så då återstår frågan - var bodde lagmannen...?

27 maj 2004
Har det möjligen funnits en jarlaborg på Lagmanskullen i Lagmansholm?

 


Här är några vackra och märkliga bergsformationer komna i dagen

 

Tillbaka

Det menas att Birger Jarl skall ha varit ägare till Lagmansholm för sisådär 750 år sedan. Som den store byggare av såväl fasta som andra hus lär han också haft ett hus i Lagmansholm/Fullestadområdet, och då måste Lagmanskullen ha legat synnerligen väl till - en höjd med relativt branta sidor som också var en god utsiktspunkt om man tänker bort alla de träd vilka idag växer i området - under 1200-talet lär det mest ha varit ljungmark. Birgers bror var ju den kände västgötalagmannen Eskil Magnusson, så kopplingar till ett lagmansställe är ju inte helt gripna ur luften.

Ragnar Hagin menade att det var från Lagmansholm som Birger skall ha kommit med sina styrkor år 1251, på sin väg till det mytomspunna och omdebatterade slaget vid Herrevadsbro.

 

27 maj 2004
En bit upp på kullens nordvästra sida fuktas marken av en källåder

 

Vem vet vad som egentligen utspelats på Lagmanskullen?

 

 

Tillbaka

Månghundraåriga ekar


En av många flerhundraåriga ekar som framlever sina dagar upp på kullen

 

 

Tillbaka

Ekelund och Björkelund


En bautasten i Björkelund,
öster om Fullestad kyrka

fta är platser som heter något som slutar med -lund en gammal offerplats.
Strax intill Lagmanskullen ligger Ekelund, och ett par kilometer norr om Lagmanskullen ligger Björkelund där det både finns en bautasten och en offersten. Man tror att där även funnits fler bautastenar tidigare men att dessa nu ligger i grunden till ladugården på Fullestad gård. Flera gravfält finns också i närheten, ett ligger alldeles vid Lagmanskullen och kom i dagen genom en sandtäkt.

Lagmanskullen kallas understundom även för Galgbacken, kanske har den även använts som sådan? I en offerlund hängdes ju både människor och djur upp, och en sådan blot var en kommunikation mellan människorna och Gudarna. För detta var ju Tor, Oden, Frej och de övriga asarnas tidevarv. Kanske festade man tillsammans med gudarna på de offrade djuren? Särimner, grisen, offrades ju varje dag som mat till gudarna i Asgård, och visst äter vi fortfarande gris till jul!

Julfirandet är en av de gamla seder som kristendomen inte lyckats utrota, men nuförtiden är det ju röda kulor vi hänger i granen till jul, inte kroppar.
Ursprungligen var det tydligen i grenarna till en särskild sorts speciellt kraftig gran som de offrade hängdes upp.

 

* * * *

 

Se också bilder från Lundskullen som är belägen någon dryg mil norr om Lagmansholm, Nycklabacken vid Fölene ett par mil åt nordost och gravfältet i Hol som ligger fyra km söderut.

 

Tillbaka