Klapperstensgravfältet vid Halleberg
Uppdaterad 15 maj, 2008
Tillbaka


Del av klapperstensgravfältet vid Grytet nedanför Halleberg
trax nedanför Hallebergs sydöstra branta sida i sluttningen ner mot Torsjön finns ett ca 140 meter långt klapperstensfält innehållande sex
gravrösen och åtta stensättningar. Enligt uppgift har det funnits ytterligare gravar på fältet, dessa försvann dock i samband med att vägen ut till Vänersnäs byggdes.

Gravarna är troligen från bronsåldern medan stenarna spolats upp här då sluttningen var en havsstrand.Se också klappertstensgravfältet i Påarp i Halland.


Källor:
Skylt på platsen