Dårskilds högar
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Domarringar och gravhögar i Skee
ndast någon halvmil sydost om gravfältet Blomsholm och två km öster om Skee i norra Bohuslän ligger gravfältet Dårskilds högar. Här finner man över dussinet domarringar, flera gravhögar, vikingatida
flatmarksgravar, flera stenrösen, hålvägar, sex resta stenar m.m.

Enligt en teori skall Torkjell Dyrdil som var en morbror till den norske kungen Olav Tryggvasson här ha fått sin sista vila i en av gravhögarna, detta efter det sägenomspunna slaget vid Svolder år 1000 där han var styrman på det med drakhuvud försedda långskeppet Tranan. Enligt teorin stod slaget vid Svolder vid Svalerödskilen, ungefär där som den nya Svinesundsbron idag löper över Idefjorden och förenar Norge och Sverige.


Var det där bortom den nya Svinesundsbron som slaget vid Svolder stod...?

Efter att Torkjell dött fördes han hem till sitt Vettland, via Strömsvattnet vid Blomsholm och vidare till Dårskilds högar - eller Dyrdils högar som gravfältet borde heta om denna teori stämmer... Följden av stridigheterna blev inrättandet av landsgränsen vid Idefjorden där Olof Skötkonung fick den svenska sidan och Erik ladejarl den norska.

(Vettland finns omnämnt i Snorres Heimskringla).

 

Tillbaka

Enligt uppteckningar gjorda på 1740-talet skall Dårskild annars ha varit en vikingahövding som sägs ha utkämpat ett slag på en ås som ligger strax invid gravfältet.


En av de många domarringarna på gravfältet

 

Tillbaka

 


En något beskuren teckning från ca 1840 av signaturen C.P. som suttit uppe på Brudberget och med pennan i hand blickat ned över gravfältet Dårskilds högar

 


Uppe på Brudberget ligger ett av Bohusläns största bronsåldersrösen