Väne-Åsaka kyrka
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Väne-Åsaka kyrka med rötterna i 1100-talet
yrkan i Väne-Åsaka är belägen uppe på en kulle någon mil norr
om Koberg och tros ha tillkommit i slutet av 1100-talet. Av den
ursprungliga kyrkan återstår ca femton meter i långhusets sydvästra sida. Dopfunten är samtida. År 1727 utvidgades kyrkan, troligen åt norr och öster, samtidigt som det tresidiga koret kom till.

I en reseberättelse av G. Djurklou år 1868 kommenterade han, åsyftande kortspelaren i helvetesmålningen över läktaren, att västgötarna skulle vara särskilt begivna på kortspel, särskilt som han hört hur besökande lantmän kommenterat spelarens säkra vinst med fyra äss på hand.
Dopfunten stod i vapenhuset, en inte ovanlig förvaringsplats i äldre tid, och han uppger att "allt äldre bortstals 1671".

 

Tillbaka

Om namnet Åsaka

Förutom Väne-Åsaka finns också Kållands Åsaka, Barne Åsaka, Skånings Åsaka, Ullene-Åsaka och Vartofta-Åsaka.

Namnet Åsaka menas av språkforskarna vara en sammansättning av ås och hake eller haka vilket skall syfta på en framskjutande del av en ås.
Verner Lindblom menar å sin sida att Åsaka betyder gudaåkning och kommer från bronsålderns solvagn med vilken den dyrkade guden kördes runt ägorna för att ge god skörd.

 

Index över kyrkorna

Källor:
RA