Vårkumla kyrka
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Vårkumla 1100-talskyrka
ed en vidunderlig utsikt upp mot Ålleberg vilar Vårkumla vackra 1100-talskyrka uppe på toppen av en kulle som förr var omgiven av sankmarker - kanske att man förr kunde ta båten hit.
Alldeles nedanför till vänster om kyrkan på bilden ovan räknat, i väster, finns en stensättning och en domarring med 12 stenar.
I hörnet som bildas av långhusets sydsida och vapenhuset står en runsten som man återfunnit i korsockeln.

 

Tillbaka

Runsten Vg 139

…göt reste denna sten efter Gudmund,
sin fader, Ruggas son, en mycket god (man)

 

 

Tillbaka

Gånggrifterna i Vårkumla


En gånggrift som till stora delar fått sina stenar stulna

Ett par kilometer öster om Vårkumla kyrka finns en högt belägen kulle på vars topp ett par rejäla gånggrifter vilar sedan kanske 5.000 år tillbaka. Platsen kallades av Lindskog för Hällestorp.

När man närmar sig kullen österifrån och ser kistan ovan avteckna sig mot himlen kan man verkligen tala om att känna historiens vingslag.
Nu såg väl inte graven ut på detta vis under den tid den användes, den lär ha varit omgiven och täckt av en kulle byggd av stenar, torv och jord. Men man ju fundera över hur i all sin dar dom lyckades släpa upp dessa stenar upp på kullen, takstenarna väger en bit över 20 ton styck...


Den hitersta, kollapsade gånggriften är en av Västergötlands största

 

 

Tillbaka

En märklig lämning


Vad är detta - en stengrund till ett hus, kanske - men
varför finns det ett välvt valv inne i husgrunden?

På kullens södra sida och endast ett tiotal meter från en av gånggrifterna finns vad som ser ut att vara en husgrund, tillkommen betydligt mycket senare än gravarna. Men där som golvet skulle vara finns några märkliga stenarrangemang som vid en närmare besiktning ser ut att kunna vara någon slag välvd källare.

Man kan se att det finns ett valv då dess övre stenar ännu syns och ligger på sin plats, med en ingång som man kan se i mitten, längst ner på bilden ovan.
Har ingången haft gånghöjd så har utrymmet stått inne i källaren och man har kunnat gå mellan källarens ytterväggar och valvet, förutom på baksidan. Ovanför valvet ligger några plana stenar som bildat ett plant tak. Ett märkligt bygge.

Det kan väl aldrig vara en kryptkyrka? Skylten på platsen gav som vanligt ingen information...

Tillbaka

Enligt uppgift skall det i Vårkumla ha existerat en Elinskälla ingående i kulten kring den heliga Helena invid vad som kallades för Elinshuset.
Denna anläggning skall ha utgjort en av de mest centrala positionerna inom Helenakulten, påstods det, och skulle ha legat på en kulle någonstans väster om Vårkumla kyrka. Vårkumla har dock inga källor och inga spår efter Elinshuset. Nu ligger ju kullen förvisso öster om kyrkan, men det kan väl aldrig vara...


Källa:
Anesa

 

Tillbaka

Om namnet Vårkumla

Förleden i namnet Vårkumla, vår, kommer av det fornsvenska ordet vardher, vilket betyder vård, vakt, vakthållning. Kumla tros betyda kummel på en högt belägen plats, syftande på stenhopar eller högar av stockar, vårdkasar, vilka användes för att varna för fara i krigstider.

P E Lindskog beskrev namnets betydelse som "af vård, vakt, och kumbi cumulus, hög; nämligen så snart Kumblet var itändt wid Wårkumla, som högre är beläget, hafva de ock vid Kinneved (Kindat) itänt deras fyrbåk".

Måhända stod man uppe i fornborgen på Mösseberg och såg hur vårdkasarna tändes i söder, slog larm och rustade för strid.


Utsikt mot Ålleberg från Vårkumla kyrka


Källor:
Skylt vid kyrkan
Rose-Marie och Håkan Dahlins hemsida om runstenar i Västergötland