Suntak
Uppdaterad den 18 september, 2011
Tillbaka


Den vackra nästan 900 år gamla kyrkan i Suntak, Västergötland
yrkan i Suntak söder om Tidaholm uppfördes under 1130-talet i romansk stil, vilken till stor del bevarats genom århundradena.
Byggmaterialet var putsad kalk- och sandsten. Kyrkan är försedd med en absid vilket var ganska ovanligt. Av Västergötlands drygt 500 bevarade medeltidskyrkor är 47 absidkyrkor, och dessa förekom endast i de mest rika bygderna och var oftast försedda med reliefer i sten.

På väggarna finns rester av senmedeltida kalkmålningar av mästaren Amund, samme man som bl.a. målade den värmländska Södra Råda numera brunna kyrka och Gökhems kyrka sydväst om Falköping. Utanför den järnbeklädda kyrkporten ligger en av Västergötlands många liljestenar, liksom det ligger en precis innanför ingången.


Suntak är en av få kyrkor som har kvar sin triumfbåge

 

 

Tillbaka

Suntakstolen

Västergötlands Museum finns den märkliga Suntakstolen som är försedd med ett skulpterat djurhuvud, troligen en varg. Stolen menas vara Sveriges äldsta möbel och är tillverkad av en äldre kyrkbänk. Omarbetningen från kyrkbänk till stol har enligt Alf Bråten gjorts vid 1200-talets mitt.

På ryggstödet finns en runinskrift som man vill tyda till Ave Maria Gratia - Var Hälsad Maria - dock tror man att "klottret" hamnat där flera hundra år efter stolens tillkomst.

Tillbaka


Notera absiden längst till vänster. Sakristian tillkom på 1600-talet.

Godset Suntak skänktes år 1416 till Vadstena kloster. Lindskog omnämner sedan kronobostället Klostergården som kaptensboställe för Kungliga Skaraborgs regemente. Vid Klostergården finns ett gravfält med ett sjuttiotal fornlämningar varav ett drygt sextiotal är mindre högar, två är tresidiga stensättningar plus att här finns två resta stenar. Gravfältet har sannolikt utgjort begravningsplats för Suntaks by under järnåldern.

I december i nådens år 1474 var biskop Johannes i Skara i Suntak. Tydligen var här dåligt med pengar för kyrka och präst eftersom han lovade avlat åt dem som kom för att be inför bilderna av apostlarna Petrus och Johannæ i Suntaks kyrka. Brevet som givetvis var författat på latin återfanns bakom altaret år 1947.

År 1642 sålde fru Christina Bååt godset Suntak till överste Bengt Ribbing.


Erik Hård af Segerstads vapen hänger på väggen. Erik var
page hos drottning Christina år 1635,
ryttmästare 1657
och har sin grav här under trägolvet i Suntak kyrka.

 

Tillbaka

 


Den järnbeklädda kyrkporten som leder in till en av
Västergötlands vackraste kyrkor - Suntak

 

Index över kyrkorna

Karta över Falköpingstrakten