Stonehenge
Uppdaterad den 25 september, 2008
Tillbaka


Stonehenge ur fågelperspektiv
en märkliga stensättningen Stonehenge är belägen ca 12 mil väster om London på en plats som har en lång historia. De äldsta
lämningarna är spår efter några cirkulärt placerade, över en meter tjocka furustockar som kom på plats redan för 10.000 år sedan, belägna några hundra meter norr om dagens stenar.

Därefter finns inga spår förrän ca 3000 f Kr då ett dike om 115 m i diameter med en innanför liggande vall tillkom, och strax därefter några hallbyggnader. Innanför vallen fanns en cirkel med 56 stolpar vilka anses ha använts till att följa månens gång över himlavalvet.

Ca sjuhundra år därefter, runt 2.300 f Kr påbörjades resandet av stenarna, varav några hämtades i Wales - 25 mil västerut... Platsen utökades sedan så sakteliga under en tid av nästan 1.000 år innan den verkar ha övergivits någon gång runt 1600 f. Kr. Skelettfynd av en man som halshöggs på 300-talet f Kr förbryllar dock...

Stenarna är av en sandstenstyp som kallas sarsen och är hårdare än granit. Ändå har man lyckats göra tappar i de stående stenarna vari överliggarna med sina tapphål passats in. De största stenarna menas väga över 30 ton...


Det äldsta omnämnandet av Stonehenge menas ha skrivits av den grekiske Hecateus av Abdera på 300-talet f Kr vilken förtäljde att det på en ö norr om Frankrike, större än Sicilien, fanns en helig lund och ett enastående tempel tillägnat solens gud Apollo.

 

Tillbaka

Soltemplet

Okänd tecknare
Ca 20 m framför cirklarna ovan stod två resta stenar mellan vilka solens första strålar
letade sig in till och igenom de högsta kolonnerna vid midsommar


Då Stonhenge stod fullt utbyggt skall här ha stått 30 st stenar, drygt sex meter höga och två m breda vilka bildade en cirkel med 31 m i diameter. Där innanför stod tio parställda stenar i form av en hästsko med öppning mot nordost. Från detta väderstreck löpte en väg in, mer än 500 m lång. Vägen liksom vallen runt stenarna avgränsades av vallar bestående av vit krita - sedd på avstånd lär Stonhenge i det närmaste ha sett ut att vara självlysande.

Vägen kommer nerifrån en svag sänka, och kanske var det från en källa belägen där nere som druiderna utgick tidigt om morgonen. Där nerifrån måste man kunnat se hur soltemplet började glöda då de första solstrålarna träffade centrumstenarna uppe på den låga kullen alltmedan marken runtomkring låg i skugga.

 

Även på Irlands östkust finns många storartade monument - extern länk.

 

Källor:
Copyright-fri bild från HP