Äldre tiders sjukdomsbenämningar

Sidan uppdaterad 29 november, 2004

Tillbaka

Äldre Benämning
Modern Benämning
Andtäppa
Astma
Angina pectoris
Bröstsmärtor
Barnasjuka
Engelska sjukan
Barnkvävning
Kvävning av barnet i moderns säng
Barnsängsfeber
Streptokockinfektion
Barnälta
Engelska sjukan
Basedows sjukdom
Rubbning av sköldkörtelns funktion
Benröta
Inflammatlon i benvävnaden
Bleksot
Blodbrist
Blodsjuka eller -sot
Dysenteri
Blodslag
Hjärnblödning
Brott
Epilepsi
Brännsjuka
Feber
Bröstfeber
Lunginflammation
Bröstsjuka
Tuberkulos
Bukrev
Olika slags magåkommor, t.ex
blindtarmsinflammation, gallsten, magsår
Dysenteri
Akut inflammation i tarmen
Engelska sjukan
Rakitis (D-vitaminbrist), barnasjuka
Fallandesot
Epilepsi
Fluss
Katarr
Fläckfeber
Feber tyfus
Franska sjukan
Syfilis
Frossa
Malaria
Gikt
Reumatisk sjukdom
Hetsig sjukdom
Feber
Huvudsot
Hjärnhinneinflammation
Hall och styng
Lunginflammation
Häfta
Förstoppning
Koppor
Smittkoppor
Lungsot
Tuberkulos
Magrev
Kolik
Magsot
Magsjukdom
Maran
Astma
Mjältsjuka
Melankoli
Moderpassion
Psykiska och nervösa symptom hos kvinnor
Nervfeber
Tyfus
Obstruktion
Förstoppning
Pleuresi
Lunginflammation
Pneumonia
Lunginflammation
Rakitis
Engelska sjukan
Rödsot
Dysenteri
Rötfeber
Kallbrand
Slag
Hjärnblödning eller hjärtslag
Sot Allmän benämning då man antingen inte visste sjukdomen, eller också död genom ålderdom
Spanska sjukan
Epidemisk influensa
Stenpassion
Njursten, gallsten
Stickfluss
Astma
Strupsjuka
Difteri
Svinnsot
Tuberkulos
Trånsjuka
Tuberkulos
Tvinsot
Avtynande
Vattusot Vattensvullnad

Källa : Gunnar Lagerkranz