Magra
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Magra kyrka från 1100-talet med vapenhus i söder, långhuset utvidgat år 1549

agra 1100-talskyrka är belägen mellan Vårgårda och Sollebrunn, endast några km nordost om Upplo där ätten Lilliehöök huserade
vid medeltidens slut. Den romanska stenkyrkan hade förr ett lägre och smalare kor, men blev ombyggt till tresidigt på 1700-talet, helt enligt den tidens mode. Vapenhuset är mycket gammalt, men okänt till ålder.

Kyrkans västra murar är från 1100-talet. Fram till ombyggnaden vid slutet av 1700-talet då långhuset förlängdes åt öster var kyrkrummet vackert bemålat, nästan ända upp till taket, men ersattes då med gardinmålningar. Att koret har en förskjutning åt norr förklaras med att Jesu huvud böjde huvudet åt höger då han dog, och detta ville man därmed visa på detta sätt.

Dopfunten såldes på 1840-talet för att finansiera en reparation, klockan i den bredvidstående klockstapeln är från 1300-talet.

Lindskog skrev att man år 1790 vid en mindre grävning invid en stor, upprest sten vid kyrkan fann en kruka med "litet aska uti, samt en af flintsten tillformad knif af ett quarters längd".

Namnet Magra kommer enligt Linde av markens beskaffenhet, den magra (byn).

 

Tillbaka


I Bjärlanda norr om Magra står en närmare 2,5 m hög
triangelformad bautasten av granit

 

Index över kyrkorna