Släkten Leijonhufvuds tidiga medlemmar
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka

Merendels uppgifter av Karl K:son Leijonhufvud

Leijonhufvud
Svensk uradel från Södermanland.
Introducerad 1625. Friherrlig 1651.
Introducerad på Sveriges Riddarhus
år 1652, som friherrlig släkt nr 26.

Kristiern - "Christiern i Brunzebierghe" köpte år 1356 jord i "Medalhwallum"; 1365 köper "Kristiern, domare på Selaön" jord i Öfre Valla.
Kristiern i Brunsberg omtalas 1373 som fastevittne, 1380 som vedervaruman.
Domare Kristiern fick sönerna Greger och Kristiern, varav den senare ev. var fogde på borgen Opensten.

Greger Kristiernsson - "skaeligen man Gregers i Brundzbaerghe" säger år 1413 "sig hafva del i en åkerfjäll i Wallum" eftersom han var ägde jordi byn. 1463 säljer "Grehers Christiernsson" en "gaardh på Ytraselo, hetande Medelwalla i Silbo herradhe Hggiandes(?)".

Kristiern Gregersson, bror till Greger - "boende i Brunsberge" köper år 1425 "jord i Yttre Valla i Ytter Sela socken till sina arfvingars everdliga ägo", samt 1438 jord i "Qvikstum i Thorsergis (Thoresund) socken i Silbo härad.
Kristiern omtalas 1427 i ett brev från greve Hans af Everstein, fogde på Openstens slott, och 1430 i ett brev daterat på Opensten.
Kristiern levde ännu år 1438. Gift med Märta Pedersdotter Tjurhufvud, med vilken han hade sönerna Abraham d. 1499 och Greger, samt dottern Kristina Kristiernsdotter, gift med Nanne Kärling.

Abraham Kristiernsson - "Abraham Kristiernsson gifver 1471 sin hustru i stället for 600 mark, som hon förut fått i morgongåfva, bland annat en gård i Brunsberg, hufvudgärden "Quiksta i Torssoka" (Thoresund), en gård i Valla och jord i det andra Valla".
År 1462 nämnes Abraham Kristiernsson "aff wapen", år 1472 för sven, år 1491 som sist bland riksens råd, år 1491 bland riksens råd och 1493 som väpnare bland riksens råd. Han levde år 1496 men var död 1501 (kanske 1499?) då Birgitta omtalas som Abraham Kristiernssons änka. Birgitta var omgift 1504 med Anders Persson, vilken samma år omtalas som Svante Nilssons och Sveriges troman.
Abraham var gift med Birgit Månsdotter Natt och Dag, vars far dödade Engelbrekt 1436. Birgit var född på Göksholm där mordet begicks. Vad Ekeberg beträffar sålde Birgitta Månsdotters syster Cecilias son, Jöns Jönsson i hennes andra gifte med Jöns Ivarsson, Ekeberg till maken Abraham 1492.

Erik Abrahamsson Leijonhufvud, född på Brunsberg, var redan 1499 riddare. Gifte sig 1512 i Söderköping och gav då sin hustru Ebba Ekeberg eller(?) Loffs gård jämte delar i andra gods, i båda fallen till morgongåva.
År 1513 utnämnandes Erik till riksmarsk. Erik var unionsvänlig, men blev ändå dödad vid Stockholms blodbad 1520.
Erik var gift med Ebba Eriksdotter Vasa. Förmodligen hade Ebba med sig Loholm i Västergötland in i boet 1512. I Ebbas jordebok från 1550 upptas 225 gårdar, 6 halva gårdar, 2 ödetorp, 3 rompejordar, 109 tomter, 3 hagar och 6 kvarnar. Sonen Abraham Erikssons fädernearv utgjorde 71 gårdar, dottern Annas 46 gårdar, dottern Märtas 35 gårdar, dottern Birgittas 42 gårdar.